Vragen met tag [standard-deviation]

stemmen
67
antwoorden
6
views
22k
Standaardafwijking in LINQ
De vraag is gesteld op 12/02/2010 om 16:48
user Steven
stemmen
20
antwoorden
10
views
17k
Standaarddeviatie voor SQLite
De vraag is gesteld op 19/02/2010 om 16:30
user Alix Axel
stemmen
53
antwoorden
5
views
21k
Gewogen standaarddeviatie in NumPy?
De vraag is gesteld op 09/03/2010 om 22:53
user YGA
stemmen
48
antwoorden
4
views
59k
Standaardafwijking van de algemene lijst?
De vraag is gesteld op 29/06/2010 om 13:35
user Tom Hangler
stemmen
0
antwoorden
3
views
258
PHP Schatting Functie
De vraag is gesteld op 20/07/2010 om 03:51
user reefine
stemmen
1
antwoorden
6
views
675
python c verlenging standaarddeviatie
De vraag is gesteld op 03/08/2010 om 22:31
user Xavier
stemmen
15
antwoorden
3
views
27k
Ellips rond de gegevens in MATLAB
De vraag is gesteld op 05/08/2010 om 15:40
user yuk
stemmen
0
antwoorden
1
views
1k
Standaarddeviatie bij het verzenden van gegevens
De vraag is gesteld op 18/10/2010 om 16:24
user Chander Shivdasani
De vraag is gesteld op 23/12/2010 om 22:27
user HEnav
De vraag is gesteld op 11/01/2011 om 02:24
user hippietrail
stemmen
16
antwoorden
4
views
11k
z-score (standaarddeviatie en gemiddelde) in PHP
De vraag is gesteld op 25/03/2011 om 14:33
user Spencer
stemmen
5
antwoorden
2
views
13k
Excel Graph met aangepaste standaarddeviatie
De vraag is gesteld op 26/04/2011 om 23:57
user Tony Stark
De vraag is gesteld op 20/06/2011 om 07:45
user newcube
De vraag is gesteld op 23/06/2011 om 15:52
user Travis Rodman
stemmen
9
antwoorden
1
views
7k
Hoe kan ik extensies in SQLite laden?
De vraag is gesteld op 12/07/2011 om 09:58
user Chucky
stemmen
1
antwoorden
1
views
5k
Gewogen standaarddeviatie en de kwartielen in excel
De vraag is gesteld op 01/08/2011 om 11:40
user Chrisvdberge
De vraag is gesteld op 07/09/2011 om 17:24
user tapedeckghost
stemmen
2
antwoorden
5
views
12k
Standaardafwijking Javascript
De vraag is gesteld op 08/09/2011 om 05:18
user tc03
De vraag is gesteld op 15/09/2011 om 15:24
user Bruce_Warrior
De vraag is gesteld op 21/09/2011 om 00:14
user user933467
De vraag is gesteld op 21/09/2011 om 13:46
user user933467
stemmen
49
antwoorden
9
views
19k
Hoe kan ik doen standaarddeviatie in Ruby?
De vraag is gesteld op 13/10/2011 om 03:47
user Angela
stemmen
0
antwoorden
1
views
3k
Bereken het gemiddelde en de standaarddeviatie
De vraag is gesteld op 30/12/2011 om 07:22
user geeko
De vraag is gesteld op 08/01/2012 om 14:52
user pacodelumberg
De vraag is gesteld op 10/02/2012 om 00:47
user Sam Swift
De vraag is gesteld op 10/03/2012 om 18:16
user Tom
stemmen
1
antwoorden
0
views
599
iOS - Core Data: standaarddeviatie
De vraag is gesteld op 25/03/2012 om 19:50
user moxy
stemmen
2
antwoorden
2
views
9k
Verwijderen van uitschieters in R
De vraag is gesteld op 12/05/2012 om 23:03
user ThePerson
stemmen
13
antwoorden
1
views
2k
GSL statistieken, wat is pas?
De vraag is gesteld op 30/05/2012 om 16:18
user Alfred Zhong
stemmen
1
antwoorden
1
views
696
versnellen dit Standaardafwijking methode
De vraag is gesteld op 14/06/2012 om 04:15
user James Hunt
stemmen
3
antwoorden
2
views
6k
postgres StdDev verzamelde gegevens wanneer n <2
De vraag is gesteld op 26/06/2012 om 18:35
user aag
De vraag is gesteld op 01/07/2012 om 19:48
user Andy McCall
stemmen
8
antwoorden
1
views
12k
OpenCV Mean / SD filter
De vraag is gesteld op 12/07/2012 om 15:40
user gankoji
De vraag is gesteld op 18/07/2012 om 14:34
user Gavin
De vraag is gesteld op 06/08/2012 om 17:23
user Andrew Mao
stemmen
3
antwoorden
1
views
1k
R berekenen sd delen van een matrix / matrix
De vraag is gesteld op 08/08/2012 om 09:44
user Alex Archibald
De vraag is gesteld op 08/08/2012 om 20:53
user Python_R
De vraag is gesteld op 15/08/2012 om 22:22
user Erol
De vraag is gesteld op 21/08/2012 om 03:08
user user1580957
stemmen
1
antwoorden
1
views
1k
Kansdichtheidsfunctie met Zero StandaardAfwijking
De vraag is gesteld op 10/09/2012 om 00:25
user Peter Wong
stemmen
1
antwoorden
4
views
2k
Standaardafwijking gebruikt CUDA
De vraag is gesteld op 12/09/2012 om 02:52
user user1439690
stemmen
-1
antwoorden
3
views
883
Barplot gemiddelde / w SD in R-Project
De vraag is gesteld op 17/09/2012 om 14:51
user Doc
De vraag is gesteld op 21/09/2012 om 15:14
user Michael Manoochehri
De vraag is gesteld op 28/09/2012 om 20:21
user Paul Chernoch
De vraag is gesteld op 02/10/2012 om 19:07
user Jason R. Mick
stemmen
1
antwoorden
2
views
2k
Matlab - standaarddeviatie van cartesiaanse Points
De vraag is gesteld op 04/10/2012 om 20:32
user intl
De vraag is gesteld op 24/10/2012 om 21:45
user torenunez
De vraag is gesteld op 06/11/2012 om 11:51
user liu
stemmen
-2
antwoorden
2
views
275
C ++ schrijven meerdere strings uit een bestand
De vraag is gesteld op 15/11/2012 om 18:06
user John Brown
De vraag is gesteld op 16/11/2012 om 01:47
user Bow House
stemmen
0
antwoorden
1
views
11k
Hoe een kansdichtheidsfunctie op een histogram plot?
De vraag is gesteld op 21/11/2012 om 04:11
user Ajay Kejriwal
De vraag is gesteld op 21/11/2012 om 14:26
user Ajay Kejriwal
stemmen
-2
antwoorden
1
views
3k
Standaardafwijking gecombineerde gegevens
De vraag is gesteld op 27/11/2012 om 19:15
user Mikko
stemmen
1
antwoorden
2
views
2k
MySQL: Standaarddeviatie gemiddeld binnen een tabel
De vraag is gesteld op 09/12/2012 om 14:49
user Eikern
De vraag is gesteld op 15/12/2012 om 19:17
user charliehorse55
De vraag is gesteld op 24/01/2013 om 16:02
user taber
De vraag is gesteld op 26/01/2013 om 09:01
user giladke
De vraag is gesteld op 31/01/2013 om 19:45
user ChrisW
De vraag is gesteld op 25/02/2013 om 06:59
user John Garreth
De vraag is gesteld op 25/02/2013 om 12:19
user bountiful
De vraag is gesteld op 26/02/2013 om 21:16
user d3pd
stemmen
5
antwoorden
3
views
6k
Het verwijderen van uitschieters gemakkelijk in R
De vraag is gesteld op 01/03/2013 om 12:47
user CodeGuy
De vraag is gesteld op 12/03/2013 om 12:51
user Matt W-D
stemmen
58
antwoorden
8
views
194k
Standaarddeviatie van een lijst
De vraag is gesteld op 13/03/2013 om 13:38
user physics_for_all
De vraag is gesteld op 15/03/2013 om 17:24
user Gradient
De vraag is gesteld op 21/03/2013 om 08:27
user Shalom Vineeth
stemmen
0
antwoorden
1
views
885
plot foutbalken
De vraag is gesteld op 25/03/2013 om 15:01
user Remi.b
De vraag is gesteld op 27/03/2013 om 06:06
user tabish
stemmen
1
antwoorden
2
views
909
neem standaarddeviatie van datetime in python
De vraag is gesteld op 30/03/2013 om 13:01
user Chango Mango
De vraag is gesteld op 02/04/2013 om 19:44
user David Laing
stemmen
0
antwoorden
3
views
741
standaarddeviatie arraylist error
De vraag is gesteld op 05/04/2013 om 16:33
user user2007843
stemmen
0
antwoorden
2
views
796
Gewogen standaarddeviatie
De vraag is gesteld op 16/04/2013 om 05:32
user user2239073
De vraag is gesteld op 16/04/2013 om 19:50
user Ben
De vraag is gesteld op 18/04/2013 om 13:29
user user2007843
stemmen
1
antwoorden
2
views
1k
gemiddelde en sd van de dag in R met xts
De vraag is gesteld op 13/05/2013 om 11:05
user Herr Student
De vraag is gesteld op 14/05/2013 om 11:47
user user2381588
De vraag is gesteld op 26/05/2013 om 16:41
user Zack Morris
stemmen
2
antwoorden
2
views
1k
Online algoritme voor standaardafwijking Proof
De vraag is gesteld op 01/06/2013 om 21:50
user kingbob939
De vraag is gesteld op 04/06/2013 om 17:04
user チーズパン
De vraag is gesteld op 05/06/2013 om 14:54
user astrochris
De vraag is gesteld op 06/06/2013 om 23:26
user Antra
stemmen
0
antwoorden
1
views
258
Bereken online standaarddeviatie
De vraag is gesteld op 23/06/2013 om 16:42
user Bush
De vraag is gesteld op 23/06/2013 om 23:34
user Ord
De vraag is gesteld op 01/07/2013 om 14:40
user Todor Markov
stemmen
3
antwoorden
2
views
429
standaarddeviatie van een UIImage / CGImage
De vraag is gesteld op 15/07/2013 om 11:47
user ste72
De vraag is gesteld op 16/07/2013 om 08:39
user Eliza K
De vraag is gesteld op 16/07/2013 om 17:37
user KJo
De vraag is gesteld op 18/07/2013 om 18:51
user KJo
De vraag is gesteld op 03/08/2013 om 00:18
user user2647568
stemmen
-1
antwoorden
1
views
437
Statistische fout berekenen Matlab
De vraag is gesteld op 04/08/2013 om 11:58
user beginh
stemmen
6
antwoorden
2
views
2k
quick standaarddeviatie met gewichten
De vraag is gesteld op 09/08/2013 om 09:53
user user1320502
stemmen
0
antwoorden
1
views
563
r voorwaarde standaardafwijking op 2 matrices
De vraag is gesteld op 14/08/2013 om 14:09
user user2493820
De vraag is gesteld op 22/08/2013 om 19:49
user Noobprogrammer1234
De vraag is gesteld op 08/09/2013 om 23:07
user liv2hak
De vraag is gesteld op 20/09/2013 om 13:22
user Jonas Lindeløv
stemmen
0
antwoorden
1
views
2k
R barplot met standaarddeviatie
De vraag is gesteld op 22/09/2013 om 14:26
user user2804480
De vraag is gesteld op 27/09/2013 om 01:40
user JavaRookie
De vraag is gesteld op 28/09/2013 om 22:34
user Contango
De vraag is gesteld op 29/09/2013 om 10:20
user JavaRookie
stemmen
0
antwoorden
1
views
159
Python standaard deviatie op een Deque
De vraag is gesteld op 29/09/2013 om 18:32
user eWizardII
De vraag is gesteld op 29/09/2013 om 19:01
user user300
De vraag is gesteld op 30/09/2013 om 20:26
user Titi90
stemmen
0
antwoorden
2
views
184
excel berekenen stdev gegeven verdeling
De vraag is gesteld op 08/10/2013 om 09:22
user user429400
De vraag is gesteld op 09/10/2013 om 19:41
user Dicky Moore
De vraag is gesteld op 14/10/2013 om 13:47
user Geoffrey
stemmen
3
antwoorden
1
views
1k
Fast integer-only standaarddeviatie?
De vraag is gesteld op 14/10/2013 om 20:51
user BobC
De vraag is gesteld op 17/10/2013 om 16:22
user Emily
stemmen
0
antwoorden
2
views
1k
Hoe kan ik de standaarddeviatie in Ruby vinden?
De vraag is gesteld op 21/10/2013 om 00:19
user user2759592
stemmen
2
antwoorden
1
views
572
Hoe zet ik een vlotter in een array in Ruby?
De vraag is gesteld op 21/10/2013 om 19:23
user user2759592
stemmen
1
antwoorden
1
views
480
variabele schuifraam op python lijst
De vraag is gesteld op 21/10/2013 om 20:30
user L-R
De vraag is gesteld op 21/10/2013 om 23:30
user user2759592
stemmen
2
antwoorden
1
views
508
Moving Standard Deviation Gnuplot
De vraag is gesteld op 24/10/2013 om 19:47
user N_2
De vraag is gesteld op 31/10/2013 om 14:20
user Harthur90
De vraag is gesteld op 02/11/2013 om 06:04
user Linosch Artox
stemmen
0
antwoorden
1
views
61
Vreemde resultaten met VAR en STDEV
De vraag is gesteld op 07/11/2013 om 15:50
user Metaphor
De vraag is gesteld op 11/11/2013 om 00:58
user user2877623
De vraag is gesteld op 16/11/2013 om 01:48
user user2998283
De vraag is gesteld op 19/11/2013 om 16:03
user StanLe
De vraag is gesteld op 21/11/2013 om 04:22
user user3009776
De vraag is gesteld op 04/12/2013 om 21:05
user user3067946
De vraag is gesteld op 09/12/2013 om 15:05
user Wistar
De vraag is gesteld op 13/12/2013 om 05:08
user kuki
stemmen
1
antwoorden
1
views
173
Bereken standaarddeviatie in Matlab
De vraag is gesteld op 18/12/2013 om 03:48
user user3107695
De vraag is gesteld op 27/12/2013 om 01:24
user Anand Roopsind
De vraag is gesteld op 05/01/2014 om 15:58
user codingManiac
De vraag is gesteld op 05/01/2014 om 17:39
user codingManiac
De vraag is gesteld op 06/01/2014 om 05:45
user Matt
De vraag is gesteld op 21/01/2014 om 10:17
user Foodaaaay
De vraag is gesteld op 22/01/2014 om 11:28
user user2877623
De vraag is gesteld op 25/01/2014 om 14:27
user xLokos
stemmen
0
antwoorden
1
views
1k
Standaardfout en standaarddeviatie
De vraag is gesteld op 03/02/2014 om 14:21
user user3262756
De vraag is gesteld op 15/02/2014 om 19:30
user jaspernorth
stemmen
1
antwoorden
1
views
98
Verkeerde StandaardAfwijking resultaat in PHP
De vraag is gesteld op 19/02/2014 om 13:59
user Raymond the Developer
stemmen
0
antwoorden
2
views
797
Bereken gemiddelde en de standaarddeviatie
De vraag is gesteld op 20/02/2014 om 13:56
user Khurram Majeed
De vraag is gesteld op 24/02/2014 om 04:18
user BioengineerDavid
De vraag is gesteld op 27/02/2014 om 23:53
user Codingo
stemmen
1
antwoorden
2
views
664
Bereken standaarddeviatie voor elke 5 nummers in PHP
De vraag is gesteld op 03/03/2014 om 03:38
user ActiveUser
stemmen
1
antwoorden
0
views
599
Het filteren van uitschieters in MySQL
De vraag is gesteld op 06/03/2014 om 18:13
user eComEvo
stemmen
1
antwoorden
1
views
160
Hoe kan SD toevoegen QPlot in R
De vraag is gesteld op 06/03/2014 om 19:38
user Chad
De vraag is gesteld op 07/03/2014 om 09:10
user user1759208
De vraag is gesteld op 07/03/2014 om 18:08
user PaeneInsula
De vraag is gesteld op 20/03/2014 om 12:52
user swetha
stemmen
0
antwoorden
1
views
91
hoe je std dev in het dossier te berekenen
De vraag is gesteld op 23/03/2014 om 02:39
user user2243831
De vraag is gesteld op 24/03/2014 om 14:09
user Nate
De vraag is gesteld op 04/04/2014 om 20:00
user user3319993
stemmen
1
antwoorden
1
views
1k
Verschil tussen standaardfout en standaarddeviatie?
De vraag is gesteld op 07/04/2014 om 18:04
user posthume
De vraag is gesteld op 10/04/2014 om 20:53
user Ship72
De vraag is gesteld op 15/04/2014 om 00:15
user slepton
De vraag is gesteld op 15/04/2014 om 02:05
user Smiley
stemmen
0
antwoorden
1
views
366
Laravel STDDEV met LIMIT
De vraag is gesteld op 16/04/2014 om 19:20
user Wistar
stemmen
3
antwoorden
3
views
83
bc niet uitvoeren via een script
De vraag is gesteld op 25/04/2014 om 12:21
user Charabon
De vraag is gesteld op 30/04/2014 om 10:44
user Gottlieb Notschnabel
De vraag is gesteld op 03/05/2014 om 21:47
user jamesvphan
De vraag is gesteld op 06/05/2014 om 13:46
user user3603752
De vraag is gesteld op 10/05/2014 om 16:38
user Gottlieb Notschnabel
stemmen
2
antwoorden
0
views
215
html standaarddeviatie code
De vraag is gesteld op 12/05/2014 om 12:12
user Hellen
De vraag is gesteld op 17/05/2014 om 13:59
user user1574598
stemmen
0
antwoorden
0
views
571
De gewogen standaarddeviatie
De vraag is gesteld op 20/05/2014 om 11:10
user Bach
De vraag is gesteld op 03/06/2014 om 19:01
user whuan0319
stemmen
1
antwoorden
2
views
5k
Rolling standaarddeviatie in een matrix in R
De vraag is gesteld op 05/06/2014 om 16:03
user RiskTech
stemmen
0
antwoorden
1
views
35
Gewogen gemiddelde (sd) zonder enige waarden
De vraag is gesteld op 12/06/2014 om 15:10
user lorenzo.g
stemmen
1
antwoorden
1
views
5k
basic sommatie behulp R
De vraag is gesteld op 13/06/2014 om 21:17
user user3739253
De vraag is gesteld op 18/06/2014 om 16:40
user Geek
De vraag is gesteld op 23/06/2014 om 18:21
user Walter white
De vraag is gesteld op 04/07/2014 om 05:07
user DEEPMALA
De vraag is gesteld op 16/07/2014 om 13:08
user user3757405
De vraag is gesteld op 19/07/2014 om 14:49
user clowny
De vraag is gesteld op 22/07/2014 om 18:18
user user3865990
De vraag is gesteld op 24/07/2014 om 16:42
user Jeremy
De vraag is gesteld op 31/07/2014 om 05:37
user Ria George
De vraag is gesteld op 01/08/2014 om 07:38
user Mien
De vraag is gesteld op 04/08/2014 om 08:25
user Ruben
stemmen
3
antwoorden
1
views
46
Hoe te berekenen per-pagina STD in Matlab?
De vraag is gesteld op 06/08/2014 om 10:27
user Suzan Cioc
De vraag is gesteld op 09/08/2014 om 11:44
user antecessor
De vraag is gesteld op 28/08/2014 om 13:14
user tiswas
stemmen
0
antwoorden
2
views
398
Rolling standaarddeviatie voor elke 5e dag in R
De vraag is gesteld op 31/08/2014 om 10:14
user Souvik Bhattacharya
De vraag is gesteld op 08/09/2014 om 05:02
user hlin117
stemmen
0
antwoorden
1
views
1k
Voer lokale standaarddeviatie in Python
De vraag is gesteld op 18/09/2014 om 09:21
user Jalo
De vraag is gesteld op 18/09/2014 om 12:24
user Leon Pater
De vraag is gesteld op 24/09/2014 om 08:20
user user2991243
stemmen
0
antwoorden
1
views
233
Vinden standaardafwijking van gebruikersinvoer
De vraag is gesteld op 12/10/2014 om 21:58
user Kootling
stemmen
0
antwoorden
1
views
156
Berekeningsmiddel met gegevenslijst in R
De vraag is gesteld op 14/10/2014 om 04:21
user y3trgfhsfgr
De vraag is gesteld op 23/10/2014 om 17:35
user bluemoonballoon
stemmen
-2
antwoorden
2
views
184
Python bibliotheek std dev vectoren berekenen
De vraag is gesteld op 01/11/2014 om 19:21
user Rakesh Sharma
stemmen
1
antwoorden
3
views
1k
De combinatie van VLOOKUP, IF OR, en STDEV
De vraag is gesteld op 07/11/2014 om 02:26
user fullOfQuestions
De vraag is gesteld op 13/11/2014 om 03:19
user fullOfQuestions
De vraag is gesteld op 17/11/2014 om 14:03
user Skerret
De vraag is gesteld op 22/11/2014 om 22:25
user D. Skaines
stemmen
3
antwoorden
1
views
3k
Lineaire regressie helling fout in numpy
De vraag is gesteld op 03/12/2014 om 21:08
user Mixel
De vraag is gesteld op 04/12/2014 om 01:59
user user3757265
De vraag is gesteld op 08/12/2014 om 19:08
user JonyB
De vraag is gesteld op 19/12/2014 om 13:00
user Tha Q
De vraag is gesteld op 21/12/2014 om 07:16
user VGu
De vraag is gesteld op 22/12/2014 om 07:52
user gustavgans
De vraag is gesteld op 05/01/2015 om 19:13
user Erdogan CEVHER
De vraag is gesteld op 07/01/2015 om 10:03
user HarryL0
stemmen
-1
antwoorden
3
views
160
Hebben alle containers hebben een .size () functie?
De vraag is gesteld op 10/01/2015 om 20:28
user Lancer521
De vraag is gesteld op 14/01/2015 om 20:35
user root66
De vraag is gesteld op 15/01/2015 om 20:32
user nitin
De vraag is gesteld op 16/01/2015 om 00:53
user Minette Hui Min Joey

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more