Vragen met tag [standard-deviation]

stemmen
67
antwoorden
6
views
22k
Standaardafwijking in LINQ
De vraag is gesteld op 12/02/2010 om 18:48
user Steven
stemmen
20
antwoorden
10
views
17k
Standaarddeviatie voor SQLite
De vraag is gesteld op 19/02/2010 om 18:30
user Alix Axel
stemmen
53
antwoorden
5
views
21k
Gewogen standaarddeviatie in NumPy?
De vraag is gesteld op 10/03/2010 om 00:53
user YGA
stemmen
48
antwoorden
4
views
59k
Standaardafwijking van de algemene lijst?
De vraag is gesteld op 29/06/2010 om 15:35
user Tom Hangler
stemmen
0
antwoorden
3
views
258
PHP Schatting Functie
De vraag is gesteld op 20/07/2010 om 05:51
user reefine
stemmen
1
antwoorden
6
views
675
python c verlenging standaarddeviatie
De vraag is gesteld op 04/08/2010 om 00:31
user Xavier
stemmen
15
antwoorden
3
views
27k
Ellips rond de gegevens in MATLAB
De vraag is gesteld op 05/08/2010 om 17:40
user yuk
stemmen
0
antwoorden
1
views
1k
Standaarddeviatie bij het verzenden van gegevens
De vraag is gesteld op 18/10/2010 om 18:24
user Chander Shivdasani
De vraag is gesteld op 24/12/2010 om 00:27
user HEnav
De vraag is gesteld op 11/01/2011 om 04:24
user hippietrail
stemmen
16
antwoorden
4
views
11k
z-score (standaarddeviatie en gemiddelde) in PHP
De vraag is gesteld op 25/03/2011 om 16:33
user Spencer
stemmen
5
antwoorden
2
views
13k
Excel Graph met aangepaste standaarddeviatie
De vraag is gesteld op 27/04/2011 om 01:57
user Tony Stark
De vraag is gesteld op 20/06/2011 om 09:45
user newcube
De vraag is gesteld op 23/06/2011 om 17:52
user Travis Rodman
stemmen
9
antwoorden
1
views
7k
Hoe kan ik extensies in SQLite laden?
De vraag is gesteld op 12/07/2011 om 11:58
user Chucky
stemmen
1
antwoorden
1
views
5k
Gewogen standaarddeviatie en de kwartielen in excel
De vraag is gesteld op 01/08/2011 om 13:40
user Chrisvdberge
De vraag is gesteld op 07/09/2011 om 19:24
user tapedeckghost
stemmen
2
antwoorden
5
views
12k
Standaardafwijking Javascript
De vraag is gesteld op 08/09/2011 om 07:18
user tc03
De vraag is gesteld op 15/09/2011 om 17:24
user Bruce_Warrior
De vraag is gesteld op 21/09/2011 om 02:14
user user933467
De vraag is gesteld op 21/09/2011 om 15:46
user user933467
stemmen
49
antwoorden
9
views
19k
Hoe kan ik doen standaarddeviatie in Ruby?
De vraag is gesteld op 13/10/2011 om 05:47
user Angela
stemmen
0
antwoorden
1
views
3k
Bereken het gemiddelde en de standaarddeviatie
De vraag is gesteld op 30/12/2011 om 10:22
user geeko
De vraag is gesteld op 08/01/2012 om 17:52
user pacodelumberg
De vraag is gesteld op 10/02/2012 om 03:47
user Sam Swift
De vraag is gesteld op 10/03/2012 om 21:16
user Tom
stemmen
1
antwoorden
0
views
599
iOS - Core Data: standaarddeviatie
De vraag is gesteld op 25/03/2012 om 21:50
user moxy
stemmen
2
antwoorden
2
views
9k
Verwijderen van uitschieters in R
De vraag is gesteld op 13/05/2012 om 01:03
user ThePerson
stemmen
13
antwoorden
1
views
2k
GSL statistieken, wat is pas?
De vraag is gesteld op 30/05/2012 om 18:18
user Alfred Zhong
stemmen
1
antwoorden
1
views
696
versnellen dit Standaardafwijking methode
De vraag is gesteld op 14/06/2012 om 06:15
user James Hunt
stemmen
3
antwoorden
2
views
6k
postgres StdDev verzamelde gegevens wanneer n <2
De vraag is gesteld op 26/06/2012 om 20:35
user aag
De vraag is gesteld op 01/07/2012 om 21:48
user Andy McCall
stemmen
8
antwoorden
1
views
12k
OpenCV Mean / SD filter
De vraag is gesteld op 12/07/2012 om 17:40
user gankoji
De vraag is gesteld op 18/07/2012 om 16:34
user Gavin
De vraag is gesteld op 06/08/2012 om 19:23
user Andrew Mao
stemmen
3
antwoorden
1
views
1k
R berekenen sd delen van een matrix / matrix
De vraag is gesteld op 08/08/2012 om 11:44
user Alex Archibald
De vraag is gesteld op 08/08/2012 om 22:53
user Python_R
De vraag is gesteld op 16/08/2012 om 00:22
user Erol
De vraag is gesteld op 21/08/2012 om 05:08
user user1580957
stemmen
1
antwoorden
1
views
1k
Kansdichtheidsfunctie met Zero StandaardAfwijking
De vraag is gesteld op 10/09/2012 om 02:25
user Peter Wong
stemmen
1
antwoorden
4
views
2k
Standaardafwijking gebruikt CUDA
De vraag is gesteld op 12/09/2012 om 04:52
user user1439690
stemmen
-1
antwoorden
3
views
883
Barplot gemiddelde / w SD in R-Project
De vraag is gesteld op 17/09/2012 om 16:51
user Doc
De vraag is gesteld op 21/09/2012 om 17:14
user Michael Manoochehri
De vraag is gesteld op 28/09/2012 om 22:21
user Paul Chernoch
De vraag is gesteld op 02/10/2012 om 21:07
user Jason R. Mick
stemmen
1
antwoorden
2
views
2k
Matlab - standaarddeviatie van cartesiaanse Points
De vraag is gesteld op 04/10/2012 om 22:32
user intl
De vraag is gesteld op 24/10/2012 om 23:45
user torenunez
De vraag is gesteld op 06/11/2012 om 14:51
user liu
stemmen
-2
antwoorden
2
views
275
C ++ schrijven meerdere strings uit een bestand
De vraag is gesteld op 15/11/2012 om 21:06
user John Brown
De vraag is gesteld op 16/11/2012 om 04:47
user Bow House
stemmen
0
antwoorden
1
views
11k
Hoe een kansdichtheidsfunctie op een histogram plot?
De vraag is gesteld op 21/11/2012 om 07:11
user Ajay Kejriwal
De vraag is gesteld op 21/11/2012 om 17:26
user Ajay Kejriwal
stemmen
-2
antwoorden
1
views
3k
Standaardafwijking gecombineerde gegevens
De vraag is gesteld op 27/11/2012 om 22:15
user Mikko
stemmen
1
antwoorden
2
views
2k
MySQL: Standaarddeviatie gemiddeld binnen een tabel
De vraag is gesteld op 09/12/2012 om 17:49
user Eikern
De vraag is gesteld op 15/12/2012 om 22:17
user charliehorse55
De vraag is gesteld op 24/01/2013 om 19:02
user taber
De vraag is gesteld op 26/01/2013 om 12:01
user giladke
De vraag is gesteld op 31/01/2013 om 22:45
user ChrisW
De vraag is gesteld op 25/02/2013 om 09:59
user John Garreth
De vraag is gesteld op 25/02/2013 om 15:19
user bountiful
De vraag is gesteld op 27/02/2013 om 00:16
user d3pd