Werkt ReactTags met React 16.12-toepassingen?

stemmen
0

Ik wilde ReactTags gebruiken met mijn React 16.12 applicatie volgens de instructies hier -- https://www.npmjs.com/package/react-tag-input . Ik installeerde react-dnd 11.1.1 . Hieronder staat mijn package.json bestand

{
 name: client,
 version: 0.1.0,
 private: true,
 dependencies: {
  @testing-library/jest-dom: ^4.2.4,
  @testing-library/react: ^9.4.0,
  @testing-library/user-event: ^7.2.1,
  bootstrap: ^4.4.1,
  jquery: ^1.9.1,
  react: ^16.12.0,
  react-bootstrap: ^1.0.0-beta.17,
  react-device-detect: ^1.12.1,
  react-dnd: ^11.1.1,
  react-dnd-html5-backend: ^11.1.1,
  react-dom: ^16.12.0,
  react-hamburger-menu: ^1.2.1,
  react-native-flash-message: ^0.1.15,
  react-router-dom: ^5.1.2,
  react-scripts: 3.3.1,
  react-tag-input: ^6.4.3,
  typescript: ^3.8.3
 },
 scripts: {
  start: react-scripts start,
  build: NODE_ENV=development react-scripts build,
  build:prod: NODE_ENV=production react-scripts build,
  test: react-scripts test,
  eject: react-scripts eject
 },
 eslintConfig: {
  extends: react-app
 },
 proxy: http://localhost:8000,
 browserslist: {
  production: [
   >0.2%,
   not dead,
   not op_mini all
  ],
  development: [
   last 1 chrome version,
   last 1 firefox version,
   last 1 safari version
  ]
 }
}

Ik probeer de tags zo te implementeren..

import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';
import { WithContext as ReactTags } from 'react-tag-input';

const KeyCodes = {
 comma: 188,
 enter: 13,
};

const delimiters = [KeyCodes.comma, KeyCodes.enter];

class CoopTypes extends React.Component {
  constructor(props) {
    super(props);

    const tags = props.values.map(result => (
      {
        id: result.id,
        text: result.name
      }));
    this.state = {
      tags: tags,
      suggestions: props.values.map(result => ({
        id: result.id,
        text: result.name
      }))
    };
    this.handleDelete = props.handleDelete;
    this.handleAddition = props.handleAddition;
    this.handleDrag = this.handleDrag.bind(this);
  }

  handleDelete(i) {
    const { tags } = this.state;
    this.setState({
     tags: tags.filter((tag, index) => index !== i),
    });
  }

  handleAddition(tag) {
    this.setState(state => ({ tags: [...state.tags, tag] }));
  }

  handleDrag(tag, currPos, newPos) {
    const tags = [...this.state.tags];
    const newTags = tags.slice();

    newTags.splice(currPos, 1);
    newTags.splice(newPos, 0, tag);

    // re-render
    this.setState({ tags: newTags });
  }

  render() {
    const { tags, suggestions } = this.state;
    return (
      <div>
        <ReactTags tags={tags}
          suggestions={suggestions}
          handleDelete={this.handleDelete}
          handleAddition={this.handleAddition}
          handleDrag={this.handleDrag}
          delimiters={delimiters} />
      </div>
    )
  }
};

export default CoopTypes;

maar ik loop tegen de onderstaande fout aan als ik mijn app opstart

TypeError: (0 , _reactDnd.DragDropContext) is not a function
./node_modules/react-tag-input/dist-modules/components/ReactTags.js
node_modules/react-tag-input/dist-modules/components/ReactTags.js:538
 535 | };
 536 | 
 537 | module.exports = {
> 538 |  WithContext: (0, _reactDnd.DragDropContext)(_reactDndHtml5Backend2.default)(ReactTags),
 539 |  WithOutContext: ReactTags,
 540 |  KEYS: _constants.KEYS
 541 | };
View compiled

Enig idee hoe we dit kunnen aanpakken? Misschien werkt het onderdeel niet meer met nieuwere React-versies?

De vraag is gesteld op 28/05/2020 om 18:21
bron van user
In andere talen...                            


1 antwoorden

stemmen
0

react-tag-inputreact-dnd waarvan DragDropContextdeprecated in v8 van react-dnd en daarom moet u een lagere versie op react-dnd in uw App gebruiken om het te laten werken

U kunt de installatie v7.6.2van react-dnden react-dnd-html5-backend

"react-dnd": "^7.6.2",
"react-dnd-html5-backend": "^7.6.2",

Werkende demo

antwoordde op 02/06/2020 om 15:58
bron van user

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more