Fragmentatie is niet van toepassing bij gebruik van FragmentStatePagerAdapter

stemmen
0

Ik heb 3 onderste navigatietabbladen in mijn applicatie

 • Home
 • MyTour
 • Profiel

In MyTour, ik gebruik MyTourFragmentdie 3 verschillende tabbladen hebben

 • In afwachting(0)
 • Succes(1)
 • Mislukt(2)

Voor alle drie de tabs (Hangende, Succes, Mislukt) gebruik ik FragmentMyTourJobListen ben ik afhankelijk van de voorwaarde dat ik de gegevens in alle drie de tabs laat zien, in afwachting van succes of mislukt.

Probleemstelling :

Als ik op MyTourNavigatie Item klik, Pending Fragment instantie komt null en ik ben alleen in staat om blanco fragment te zien, maar als ik klik op succes of mislukt dan kan ik de gegevens zien. In afwachting van het tabblad gegevens is alleen zichtbaar na het terugkomen van andere tabbladen, maar niet in eerste instantie.

Hier is MyTourFragment code :

public class MyTourFragment {

public MyTourFragment() {

}

public static MyTourFragment newInstance(MyTourFragmentListener myTourFragmentListener) {
  return new MyTourFragment(myTourFragmentListener);
}

private MyTourFragment(MyTourFragmentListener myTourFragmentListener) {
  this.mMyTourFragmentListener = myTourFragmentListener;
}

@Override
public void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  mViewModel.setNavigator(this);
  setHasOptionsMenu(true);

  //Get the Tab Id.
  Bundle bundle = this.getArguments();
  if (bundle != null) {
    mViewModel.setSelectedDateTimeMillis(bundle.getLong(todaysDateForMyTour, Calendar.getInstance().getTimeInMillis()));
    mSelectedTabId = bundle.getInt(KEY_SELECTED_TAB, 0);
  }

  mMyTourJobsListPagerAdapter = new MyTourJobsListPagerAdapter(this, mViewModel.getTourIdForSelectedDate(), this);

}

@Override
public void onViewCreated(@NonNull View view, @Nullable Bundle savedInstanceState) {
  super.onViewCreated(view, savedInstanceState);

  mFragmentMyTourBinding = getViewDataBinding();

  mFragmentMyTourBinding.vpMyTour.setOffscreenPageLimit(2);
  mFragmentMyTourBinding.vpMyTour.setCurrentItem(0);
  mFragmentMyTourBinding.vpMyTour.setAdapter(mMyTourJobsListPagerAdapter);
  mFragmentMyTourBinding.tabLayoutMyTour.setupWithViewPager(mFragmentMyTourBinding.vpMyTour, true);
  mFragmentMyTourBinding.tabLayoutMyTour.addOnTabSelectedListener(this);

  setUpTabs();
}

private void setUpTabs() {

  //Select the current Tab.
  mFragmentMyTourBinding.vpMyTour.setCurrentItem(mSelectedTabId);

  //Refresh job list as per the selected date.
  FragmentMyTourJobsList fragmentMyTourJobsList = mMyTourJobsListPagerAdapter.getFragmentAtTab(mSelectedTabId); **// this is null first time**
  if (fragmentMyTourJobsList != null) {
    fragmentMyTourJobsList.refreshJobsList(mViewModel.getTourIdForSelectedDate());
  } 
}

}

Hier is MyTourJobsListPagerAdaptercode :

public class MyTourJobsListPagerAdapter extends FragmentStatePagerAdapter {

private static final int MY_TOUR_JOBS_LIST_PAGES_COUNT = 3;
private static final int POSITION_TAB_PENDING = 0;
private static final int POSITION_TAB_SUCCESS = 1;
private static final int POSITION_TAB_FAILED = 2;
private HashMap<Integer, FragmentMyTourJobsList> mTabsFragments = new HashMap<Integer, FragmentMyTourJobsList>();
private long mTourId;
private FragmentMyTourJobsList.FragmentMyTourJobsListListener mFragmentMyTourJobsListListener;

public MyTourJobsListPagerAdapter(Fragment fragment, long tourId, FragmentMyTourJobsList.FragmentMyTourJobsListListener fragmentMyTourJobsListListener) {
  super(fragment.getChildFragmentManager(), BEHAVIOR_RESUME_ONLY_CURRENT_FRAGMENT);
  this.mTourId = tourId;
  this.mFragmentMyTourJobsListListener = fragmentMyTourJobsListListener;
}

public void setTourId(long tourId) {
  this.mTourId = tourId;
}

@Override
public int getCount() {
  return MY_TOUR_JOBS_LIST_PAGES_COUNT;
}

@NonNull
@Override
public Object instantiateItem(@NonNull ViewGroup container, int position) {
  Fragment fragment = (Fragment) super.instantiateItem(container, position);
  mTabsFragments.put(position, (FragmentMyTourJobsList) fragment);
  return fragment;
}


@Override
public void destroyItem(@NonNull ViewGroup container, int position, @NonNull Object object) {
  mTabsFragments.remove(position);
  super.destroyItem(container, position, object);
}

@Override
public Fragment getItem(int position) {
  FragmentMyTourJobsList fragmentMyTourJobsList;
  switch (position) {
    case POSITION_TAB_SUCCESS:
      fragmentMyTourJobsList = getFragmentWithBundle(Constants.JOB_STATUS_SUCCESSFUL);
      break;
    case POSITION_TAB_FAILED:
      fragmentMyTourJobsList = getFragmentWithBundle(Constants.JOB_STATUS_FAILED);
      break;
    case POSITION_TAB_PENDING:
    default:
      fragmentMyTourJobsList = getFragmentWithBundle(Constants.JOB_STATUS_ACCEPTED);
      break;

  }
  return fragmentMyTourJobsList;
}

public FragmentMyTourJobsList getFragmentAtTab(int tabPosition) {
  return mTabsFragments.get(tabPosition);
}

private FragmentMyTourJobsList getFragmentWithBundle(String jobsStatus) {
  FragmentMyTourJobsList fragmentToLoad = FragmentMyTourJobsList.newInstance();

  Bundle bundle = new Bundle();
  bundle.putString(FragmentMyTourJobsList.KEY_ARG_JOBS_STATUS, jobsStatus);
  bundle.putLong(FragmentMyTourJobsList.KEY_ARG_TOUR_ID, mTourId);
  bundle.putSerializable(FragmentMyTourJobsList.KEY_ARG_FRAGMENT_MY_TOUR_JOBS_LIST_LISTENER, mFragmentMyTourJobsListListener);

  fragmentToLoad.setArguments(bundle);

  return fragmentToLoad;
}

}

Alles werkt, maar als ik de eerste keer naar het tabblad Pending ga, dan werkt het niet. Mis ik hier iets?

FragmentMytourJobList toegevoegd

public class FragmentMyTourJobsList extends BaseFragment<FragmentMyTourJobsListBinding, MyTourJobsListViewModel> implements MyTourJobsListNavigator {

public static FragmentMyTourJobsList newInstance() {
  return new FragmentMyTourJobsList();
}

@Override
public void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  mViewModel.setNavigator(this);

  Bundle bundle = this.getArguments();
  if (bundle != null) {
    mJobsStatus = bundle.getString(KEY_ARG_JOBS_STATUS);
    mTourId = bundle.getLong(KEY_ARG_TOUR_ID, 0);
  }
}

@Override
public int getBindingVariable() {
  return myTourJobsListViewModel;
}

@Override
public int getLayoutId() {
  return R.layout.fragment_my_tour_jobs_list;
}

@Override
public MyTourJobsListViewModel getViewModel() {
  mViewModel = ViewModelProviders.of(this, new ViewModelProviderFactory(Objects.requireNonNull(getActivity()).getApplication())).get(MyTourJobsListViewModel.class);
  return mViewModel;
}

@Override
public void onViewCreated(@NonNull View view, @Nullable Bundle savedInstanceState) {
  super.onViewCreated(view, savedInstanceState);
  mFragmentMyTourJobsListBinding = getViewDataBinding();

  // fetch job list from database
  ArrayList<JobUiModel> jobList = mViewModel.fetchJobs(mTourId, mJobsStatus);
  RecyclerView.LayoutManager rvLayoutManager = new LinearLayoutManager(getActivity());
  mFragmentMyTourJobsListBinding.rvMyTourJobs.setLayoutManager(rvLayoutManager);

  // initialize adapter
  mJobsListAdapter = new MyTourJobsListAdapter(getContext(), jobList, mJobsStatus);
  mFragmentMyTourJobsListBinding.rvMyTourJobs.setAdapter(mJobsListAdapter);
  mJobsListAdapter.setClickInterface(this);

  mFragmentMyTourJobsListBinding.rvMyTourJobs.addItemDecoration(new EndOffsetItemDecoration(CommonUtils.dpToPx(56)));
}

void refreshJobsList(long tourId) {

  if (tourId > 0) {
    mTourId = tourId;
    mViewModel.fetchJobs(tourId, mJobsStatus);
    // fetch job list from database
    ArrayList<JobUiModel> jobList = mViewModel.fetchJobs(mTourId, mJobsStatus);
    mJobsListAdapter.setDataset(jobList);
    mJobsListAdapter.notifyDataSetChanged();


  } else {
    mJobsListAdapter.setDataset(null);
    mJobsListAdapter.notifyDataSetChanged();

  }
}

}

De vraag is gesteld op 24/05/2020 om 14:06
bron van user
In andere talen...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more