.Net Core - Fout 42P07 in Migratie bestaan database pgSQL

stemmen
0

Ik heb moeite om naar een bestaande database te migreren,

Dit is mijn fout:

Er is een fout opgetreden tijdens het starten van de applicatie. PostgresException: 42P07: relatie Contaminacao bestaat al Npgsql.NpgsqlConnector <>c__DisplayClass161_0 <g__ReadMessageLong|0>d.MoveNext()

PostgresException: 42P07: relatie Contaminacao bestaat al

Afbeelding in VS2017: enter

Het probleem doet zich voor bij de entiteit 'Contaminacao' en 'Contaminacao_Regra', waar 'Contaminacao_Regra' twee 'Besmetting' fk heeft. Kijk:

Contaminacao'

public class Contaminacao
  {
    public int Id { get; set; }
    [Required(ErrorMessage = Campo {0} é obrigatório)] // {0} é o campo Name
    [StringLength(8, MinimumLength = 4, ErrorMessage = O campo {0} deve ter entre {2} a {1} caracteres)]
    public string Cor { get; set; }
    [Display(Name = Descrição)]
    [StringLength(200, MinimumLength = 5, ErrorMessage = O campo {0} deve ter entre {2} a {1} caracteres)]
    public string Descricao { get; set; }

    public virtual ICollection<Contaminacao_Regra> Anterior_Contaminacao_Regras { get; set; } = new List<Contaminacao_Regra>();
    public virtual ICollection<Contaminacao_Regra> Proxima_Contaminacao_Regras { get; set; } = new List<Contaminacao_Regra>();

    public Contaminacao()
    {
    }

    public Contaminacao(int id, string cor, string descricao)
    {
      Id = id;
      Cor = cor;
      Descricao = descricao;
    }

    public Contaminacao(string cor, string descricao)
    {
      Cor = cor;
      Descricao = descricao;
    }
  }

Contaminacao_Regra

public class Contaminacao_Regra
  {
    public int Id { get; set; }
    [StringLength(200, MinimumLength = 5, ErrorMessage = O campo {0} deve ter entre {2} a {1} caracteres)]
    [Display(Name = Descrição)]
    public string Descricao { get; set; }
    public int Anterior_ContaminacaoId { get; set; }
    public int Proxima_ContaminacaoId { get; set; }

    [Display(Name = Contaminação Antes)]
    [ForeignKey(Anterior_ContaminacaoId)]
    //[Required(ErrorMessage = Campo {0} é obrigatório)]
    public virtual Contaminacao Contaminacao_Anterior { get; set; }

    [Display(Name = Contaminação Depois)]
    [ForeignKey(Proxima_ContaminacaoId)]
    //[Required(ErrorMessage = Campo {0} é obrigatório)]
    public virtual Contaminacao Contaminacao_Proxima { get; set; }

    public Contaminacao_Regra()
    {
    }

    public Contaminacao_Regra(int id, string descricao, Contaminacao contaminacao_Anterior, Contaminacao contaminacao_Proxima)
    {
      Id = id;
      Descricao = descricao;
      Contaminacao_Anterior = contaminacao_Anterior;
      Contaminacao_Proxima = contaminacao_Proxima;
    }

    public Contaminacao_Regra(int id, Contaminacao contaminacao_Anterior, Contaminacao contaminacao_Proxima)
    {
      Id = id;
      Contaminacao_Anterior = contaminacao_Anterior;
      Contaminacao_Proxima = contaminacao_Proxima;
    }

    public Contaminacao_Regra(string descricao, Contaminacao contaminacao_Anterior, Contaminacao contaminacao_Proxima)
    {
      Descricao = descricao;
      Contaminacao_Anterior = contaminacao_Anterior;
      Contaminacao_Proxima = contaminacao_Proxima;
    }
  }

Omdat ik twee fk van dezelfde entiteit moet zetten, heb ik deze configuratie gemaakt:

protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
    {
      //Regra de Contaminação
      modelBuilder.Entity<Contaminacao_Regra>()
          .HasOne(m => m.Contaminacao_Anterior)
          .WithMany(t => t.Anterior_Contaminacao_Regras)
          .HasForeignKey(m => m.Anterior_ContaminacaoId)
          .OnDelete(DeleteBehavior.Restrict);

      modelBuilder.Entity<Contaminacao_Regra>()
          .HasOne(m => m.Contaminacao_Proxima)
          .WithMany(t => t.Proxima_Contaminacao_Regras)
          .HasForeignKey(m => m.Proxima_ContaminacaoId)
          .OnDelete(DeleteBehavior.Restrict);

      //Transferencia Produto
      modelBuilder.Entity<TransferenciaProduto>()
          .HasOne(m => m.EstoqueOrigem)
          .WithMany(t => t.Origem_TransferenciaProduto)
          .HasForeignKey(m => m.EstoqueOrigemId)
          .OnDelete(DeleteBehavior.Restrict);

      modelBuilder.Entity<TransferenciaProduto>()
          .HasOne(m => m.EstoqueDestino)
          .WithMany(t => t.Destino_TransferenciaProduto)
          .HasForeignKey(m => m.EstoqueDestinoId)
          .OnDelete(DeleteBehavior.Restrict);

      //Ordem Produção
      modelBuilder.Entity<OrdemProducao>()
          .HasOne(m => m.Sequencia)
          .WithOne(i => i.OrdemProducao)
          .HasForeignKey<OrdemProducao_Sequencia>(b => b.OrdemProducaoId);

      // retira delete cascata
      var cascadeFKs = modelBuilder.Model.GetEntityTypes()
        .SelectMany(t => t.GetForeignKeys())
        .Where(fk => !fk.IsOwnership && fk.DeleteBehavior == DeleteBehavior.Cascade);

      foreach (var fk in cascadeFKs)
        fk.DeleteBehavior = DeleteBehavior.Restrict;

      base.OnModelCreating(modelBuilder);

    }

Nadat ik deze instellingen had gemaakt, had ik de fout die ik hierboven noemde. Ditzelfde probleem werd hier genoemd, maar het hielp me niet veel.

Ik herinner me dat de fout pas optreedt als de bank al bestaat.

weet iemand hoe hij het moet oplossen?

De vraag is gesteld op 18/05/2020 om 19:52
bron van user
In andere talen...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more