SpringBoot - HttpMessageNotReadableException: JSON parsefout: java.net.SocketTimeoutException

stemmen
7

Mijn code is het gooien van een uitzondering als volgt

JSON parse error: java.net.SocketTimeoutException; nested exception is com.fasterxml.jackson.databind.JsonMappingException: java.net.SocketTimeoutException (through reference chain: java.util.ArrayList[9])
org.springframework.http.converter.HttpMessageNotReadableException: JSON parse error: java.net.SocketTimeoutException; nested exception is com.fasterxml.jackson.databind.JsonMappingException: java.net.SocketTimeoutException (through reference chain: java.util.ArrayList[9])
    at org.springframework.http.converter.json.AbstractJackson2HttpMessageConverter.readJavaType(AbstractJackson2HttpMessageConverter.java:245) ~[spring-web-5.1.9.RELEASE.jar!/:5.1.9.RELEASE]
    at org.springframework.http.converter.json.AbstractJackson2HttpMessageConverter.read(AbstractJackson2HttpMessageConverter.java:227) ~[spring-web-5.1.9.RELEASE.jar!/:5.1.9.RELEASE]
    at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.AbstractMessageConverterMethodArgumentResolver.readWithMessageConverters(AbstractMessageConverterMethodArgumentResolver.java:204) ~[spring-webmvc-5.1.9.RELEASE.jar!/:5.1.9.RELEASE]
    at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestResponseBodyMethodProcessor.readWithMessageConverters(RequestResponseBodyMethodProcessor.java:157) ~[spring-webmvc-5.1.9.RELEASE.jar!/:5.1.9.RELEASE]
    at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestResponseBodyMethodProcessor.resolveArgument(RequestResponseBodyMethodProcessor.java:130) ~[spring-webmvc-5.1.9.RELEASE.jar!/:5.1.9.RELEASE]
    at org.springframework.web.method.support.HandlerMethodArgumentResolverComposite.resolveArgument(HandlerMethodArgumentResolverComposite.java:127) ~[spring-web-5.1.9.RELEASE.jar!/:5.1.9.RELEASE]
    at org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.getMethodArgumentValues(InvocableHandlerMethod.java:167) ~[spring-web-5.1.9.RELEASE.jar!/:5.1.9.RELEASE]
    at org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.invokeForRequest(InvocableHandlerMethod.java:134) ~[spring-web-5.1.9.RELEASE.jar!/:5.1.9.RELEASE]
    at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.ServletInvocableHandlerMethod.invokeAndHandle(ServletInvocableHandlerMethod.java:104) ~[spring-webmvc-5.1.9.RELEASE.jar!/:5.1.9.RELEASE]
    at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.invokeHandlerMethod(RequestMappingHandlerAdapter.java:892) ~[spring-webmvc-5.1.9.RELEASE.jar!/:5.1.9.RELEASE]
    at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.handleInternal(RequestMappingHandlerAdapter.java:797) ~[spring-webmvc-5.1.9.RELEASE.jar!/:5.1.9.RELEASE]
    at org.springframework.web.servlet.mvc.method.AbstractHandlerMethodAdapter.handle(AbstractHandlerMethodAdapter.java:87) ~[spring-webmvc-5.1.9.RELEASE.jar!/:5.1.9.RELEASE]
    at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:1039) [spring-webmvc-5.1.9.RELEASE.jar!/:5.1.9.RELEASE]

Mijn spring-boot versie is 2.1.7.RELEASE en de embedded tomcat wordt gebruikt om de applicatie te draaien. Ik stel ook de eigenschap server.connection-timeout=30s

Ik heb bijna overal gezocht en kon de oorzaak van dit probleem niet achterhalen. Ik vang ook deze uitzondering op en druk het af in het logboek en geef het antwoord terug als BAD_REQUEST

Deze uitzondering is het gooien met tussenpozen en mijn productieserver verbruikt op dit moment meer dan 80% van de CPU en het geheugen.

Dit is eigenlijk een POST-aanvraag en de aanvraaginstantie wordt als volgt gevalideerd

  @RequestMapping( value = /save, method = RequestMethod.POST, consumes = MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE )
  public SaveDto create( @RequestBody @Valid SaveDto saveDto,
    HttpServletResponse response, HttpServletRequest request )
  {
   //my logic
  }

en mijn SaveDto is als volgt

@JsonInclude( JsonInclude.Include.NON_NULL )
public class SaveDto
{
  private String id;
  @Size( min = 1 )
  @Valid
  private List< SaveEntryDto > saveLogEntries;
}

Mijn saveEntryDto is als volgt

id=pre-3
De vraag is gesteld op 27/04/2020 om 14:36
bron van user
In andere talen...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more