NodeJS / MongoDB: $ in de behoeften van een array

stemmen
0

wat ik probeer te doen, is om twee collecties aan te sluiten en vervolgens terug elementen whome namen bestaan ​​in een array

dit zijn de modellen

Auto model

id,
carAuthorizedDrivers:[String],
garageId:{type: Schema.ObjectId,ref:garage}

driversModel

id,
garageId:{type: Schema.ObjectId,ref:garage}
drivers:[{name:String,skill:String}]

dit is het resultaat van de verbinding

id:1D99399379773,
carAuthorizedDrivers:[DriverA,DriverB],
garageId:010003,
JoinDrivers:[drivers:[{name:DriverA,skill:89},{name:DriverB,skill:77},{name:DriverC,skill:45}]]

Ik wil Joindrivers beperken voor het doel van slechts het tonen van drivers (naam + vaardigheden) whome namen behoren tot carAuthorizedDrivers, dus ik wil joinDrivers alleen voor de volgende bevatten:

{name:DriverA,skill:89},{name:DriverB,skill:77}

wat ik probeerde te doen is het volgende:

join () {
  return new Promise(function (resolve, reject) {
   Car.aggregate([
    {
     $lookup: {
      from: 'drivers', // collection name in db
      localField: 'garage_id',
      foreignField: 'garage_id',
      as: 'joinDrivers'
     }
    },
    { $unwind: '$Joindrivers' },
    { $unwind: '$Joindrivers.drivers' },
    { $unwind: '$carAuthorizedDrivers' },
    { $match: { 'Joindrivers.drivers.name': { $in: 'carAuthorizedDrivers' } } }
   ]).exec((err, result) => {
    if (err) {
     reject(err)
    }
    resolve(result)
   })
  })
 }

Ik krijg $ in de behoeften van een reeks ERROR , maar als ik met de hand maakte een array als volgt uit:

$match: { 'Joindrivers.drivers.name': { $in: [DriverA,DriverB] } } 

$ In werkt goed en ik krijg het resultaat, hoe kan ik dit probleem op te lossen?

De vraag is gesteld op 19/03/2020 om 22:05
bron van user
In andere talen...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more