Hoe maak je een fout komt terug van een MVC wep api vangen?

stemmen
0

Ik heb een MVC web app die een MVC wep api oproepen. De web-API retourneert een uitzondering, maar niet zeker hoe te vangen.

Het web api vangt een fout en gooit hem.

voer

De MVC webapplicatie methode die het MVC web-API calls.

De Try Catch leverde de fout niet op te vangen.

De regel: if (result.IsSuccessStatusCode) toont de status code niet succesvol is, zodat het valt in de verkeerde toestand, zodat alleen een vriendelijke boodschap in de viewbag.

In plaats daarvan wil ik de Error.chstml te verschijnen.

Hoe kan ik gooi het bericht op dit punt te krijgen van de Error.chstml te verschijnen? De pagina die is verschenen onder andere fout scenario's. Ik denk dat door het hebben van de 'HandleErrorAttribute' in het bestand Filter.config.cs.

  [HttpGet]
  public async Task<ActionResult> GetUserProfile()
  {
    if ((string)@Session[HasProfileSwitch] == False)
    {
      UserProfileForMaintViewModel userProfileForMaintViewModel = new UserProfileForMaintViewModel();
      return View(UserProfileMaint1, userProfileForMaintViewModel);
    }
    else
      try
      {
        string hostName = Dns.GetHostName();
        string myIpAddress = Dns.GetHostEntry(hostName).AddressList[2].ToString();
        UserProfileForMaintViewModel userProfileForMaintViewModel = new UserProfileForMaintViewModel();

        using (var client = new HttpClient())
        {
          client.BaseAddress = new Uri(http://localhost:56224);
          string restOfUrl = /api/profileandblog/getuserprofile/ + Session[UserName] + / + myIpAddress + / + Session[UserId];
          client.DefaultRequestHeaders.Clear();
          client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(new MediaTypeWithQualityHeaderValue(application/json));

          // Call the web api - HTTP GET.
          HttpResponseMessage result = await client.GetAsync(restOfUrl);

          if (result.IsSuccessStatusCode)
          {
            var userResponse = result.Content.ReadAsStringAsync().Result;
            userProfileForMaintViewModel = JsonConvert.DeserializeObject<UserProfileForMaintViewModel>(userResponse);
          }
          else
          {
            // The web api sent an error response.
            ViewBag.errormessage = Server error on getting the active userProflie. UserId: + Session[UserId] + Please contact the administrator.;             
          }

          return View(UserProfileMaint1, userProfileForMaintViewModel);
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        throw ex;
      }
    }
  }

Dit is wat ik heb in de FilterConfig.cs.

De ErrorLoggerAttribute wijst op een aangepaste fout logger.

using System.Web.Mvc;
using GbngWebClient.Helpers;

namespace GbngWebClient
{
  public class FilterConfig
  {
    public static void RegisterGlobalFilters(GlobalFilterCollection filters)
    {
      filters.Add(new HandleErrorAttribute());
      filters.Add(new ErrorLoggerAttribute());
    }
  }
}

Dit is de Error.cshtml.

@{
ViewBag.Title = Error;
Layout = null;
}

<meta http-equiv=Cache-Control content=no-cache>
<meta http-equiv=Pragma content=no-cache>
<meta http-equiv=Expires content=-1 />

 <style>
  .center {
  text-align: center;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  margin-bottom: auto;
  margin-top: auto;
 }
</style>

<link href=~/Content/bootstrap.min.css rel=stylesheet />

<div class=container>
  <div class=row>
    <div class=span12>
      <div class=hero-unit center>
        <h1>
          Something Went Wrong!
        </h1>

        @if (TempData[ErrorMessage] != null)
        {
          <div class=alert alert-danger>
            <strong>Oops!</strong> @TempData[ErrorMessage]
          </div>
        }
        else
        {
          <div class=alert alert-danger>
            An error occurred while processing your request.
          </div>
        }

      <br />
      <p>Contact the Administrator.</p>
      <p><b>To go back home, just press this button:</b></p>
      <a href=/Home/Index class=btn btn-large btn-info><i class=icon-home icon-white>
      </i>Take Me Home</a>
      </div>
      <br />
      <p></p>
    </div>
  </div>
</div>
De vraag is gesteld op 19/03/2020 om 22:02
bron van user
In andere talen...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more