Hoe maak je een ggnet2 legende in R aan te passen?

stemmen
0

Ik ben op zoek naar een perceel met behulp van de te produceren ggnet2pakket R. Ik heb een netwerk (net.bg) gemaakt en ik gebruik ggnet2om het te plotten als volgt:

p  <- ggnet2(net.bg, 
       mode = circle, 
       size = RImp,
       color = RImp,
       node.color = pal,
       label = nam,
       edge.size = Rint, 
       edge.label = Rint,
       edge.color = grey) 
 p

Waar RImpis wordt een reeks waarden die het knooppunt afmeting bepaalt Rintbepaalt de randafmeting, en namis alleen de naam van de knooppunten. palis gewoon een oproep aan de RColorBrewerverpakking met behulp van de volgende code:

pal <- brewer.pal(length(nam),Paired)

Dit levert een plot zoals hieronder:

Network

Maar ik ben op zoek naar de legenda om de corresponderende knooppunt kleur ... maar ik heb problemen met het uitzoeken it out. Ik heb geprobeerd met behulp van de paletteen color.legendargumenten ggnet2, maar ik kan niet lijken te krijgen om te werken?

Eventuele suggesties over hoe ik dit zou oplossen?

De vraag is gesteld op 13/01/2020 om 21:59
bron van user
In andere talen...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more