change sns.kdeplot cbar schaal

stemmen
0

Ik wil de omvang van de sns.kdeplot BCHV veranderen, dus ik het aantal punten in plaats van een decimaal getal (eerlijk I dont volledig te begrijpen) kan zien.

De code:

import numpy as np
import pandas as pd
df = pd.DataFrame(np.random.randint(0,50,size=(50,2 )), columns=list('AB'))
sns.kdeplot(df['A'], df['B'],cmap='Reds',shade=True,shade_lowest=False,cbar=True)

Het resultaat:

voer Alle hulp zal apreciate

De vraag is gesteld op 13/01/2020 om 21:53
bron van user
In andere talen...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more