php login hash_password blijven tonen wachtwoord niet geldig

stemmen
-1

ik probeer om hash wachtwoord te gebruiken om in te loggen, maar het houdt gevend me een fout dat wachtwoord is niet geldig. Ik gebruikte echo var dump om te controleren of het wachtwoord is hetzelfde als degene die ik heb in mijn database. Ik zocht voor oplossing en het zegt gebruik te maken trimmen in plaats van echte escapestring maar dat nog steeds niet de problemen op te lossen. niet zeker wat ik verkeerd doe.

login.php

<?php
// Initialize the session
session_start();

// Check if the user is already logged in, if yes then redirect him to welcome page
if(isset($_SESSION[loggedin]) && $_SESSION[loggedin] === true){
  header(location: welcome.php);
  exit;
}

// Include db file
require_once db.php;

// Define variables and initialize with empty values
$username = $password = ;
$username_err = $password_err = ;

// Processing form data when form is submitted
if($_SERVER[REQUEST_METHOD] == POST){

  // Check if username is empty
  if(empty(trim($_POST[username]))){
    $username_err = Please enter username.;
  } else{
    $username = trim($_POST[username]);
  }

  // Check if password is empty
  if(empty(trim($_POST[password]))){
    $password_err = Please enter your password.;
  } else{
    $password = trim($_POST[password]);
  }

  // Validate credentials
  if(empty($username_err) && empty($password_err)){
    // Prepare a select statement
    $sql = SELECT id, username, password FROM users WHERE username = ?;

    if($stmt = mysqli_prepare($db, $sql)){
      // Bind variables to the prepared statement as parameters
      mysqli_stmt_bind_param($stmt, s, $param_username);

      // Set parameters
      $param_username = $username;
      // Attempt to execute the prepared statement
      if(mysqli_stmt_execute($stmt)){
        // Store result
        mysqli_stmt_store_result($stmt);

        // Check if username exists, if yes then verify password
        if(mysqli_stmt_num_rows($stmt) == 1){          
          // Bind result variables
          mysqli_stmt_bind_result($stmt, $id, $username, $hashed_password);
          if(mysqli_stmt_fetch($stmt)){
            if(password_verify($password, $hashed_password)){
              // Password is correct, so start a new session
              session_start();

              // Store data in session variables
              $_SESSION[loggedin] = true;
              $_SESSION[id] = $id;
              $_SESSION[username] = $username;              

              // Redirect user to welcome page
              header(location: welcome.php);
            } else{
              // Display an error message if password is not valid
              $password_err = The password you entered was not valid.;
            }
          }
        } else{
          // Display an error message if username doesn't exist
          $username_err = No account found with that username.;
        }
      } else{
        echo Oops! Something went wrong. Please try again later.;
      }
    }


    // Close statement
    mysqli_stmt_close($stmt);
  }

  // Close connection
  mysqli_close($db);
}
?>

add.php

<?php
// Include db file
require_once db.php;

// Define variables and initialize with empty values
$username = $password = $confirm_password = ;
$username_err = $password_err = $confirm_password_err = ;

// Processing form data when form is submitted
if($_SERVER[REQUEST_METHOD] == POST){

  // Validate username
  if(empty(trim($_POST[username]))){
    $username_err = Please enter a username.;
  } else{
    // Prepare a select statement
    $sql = SELECT id FROM users WHERE username = ?;

    if($stmt = mysqli_prepare($db, $sql)){
      // Bind variables to the prepared statement as parameters
      mysqli_stmt_bind_param($stmt, s, $param_username);

      // Set parameters
      $param_username = trim($_POST[username]);

      // Attempt to execute the prepared statement
      if(mysqli_stmt_execute($stmt)){
        /* store result */
        mysqli_stmt_store_result($stmt);

        if(mysqli_stmt_num_rows($stmt) == 1){
          $username_err = This username is already taken.;
        } else{
          $username = trim($_POST[username]);
        }
      } else{
        echo Oops! Something went wrong. Please try again later.;
      }
    }

    // Close statement
    mysqli_stmt_close($stmt);
  }

  // Validate password
  if(strlen(trim($_POST[password])) < 6){
    $password_err = Password must have atleast 6 characters.;
  } else{
    $password = trim($_POST[password]);
  }

  // Check input errors before inserting in database
  if ( !empty($_POST['username']) && !empty($_POST['password'])
  && !empty($_POST['firstname']) && !empty($_POST['surname']) 
  && !empty($_POST['addressline']) && !empty($_POST['addressline2'])
  && !empty($_POST['city']) && !empty($_POST['telephone']) 
  && !empty($_POST['mobile'])) {

    // Prepare an insert statement
    $sql= INSERT INTO users (username, password, firstname, surname, addressline, addressline2,
    city, telephone, mobile)
    VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?);
    $f = mysqli_real_escape_string($db, $_POST['firstname']);
    $s = mysqli_real_escape_string($db, $_POST['surname']);
    $a = mysqli_real_escape_string($db, $_POST['addressline']);
    $aa = mysqli_real_escape_string($db, $_POST['addressline2']);
    $c = mysqli_real_escape_string($db, $_POST['city']);
    $t = mysqli_real_escape_string($db, $_POST['telephone']);
    $m = mysqli_real_escape_string($db, $_POST['mobile']);

    if($stmt = mysqli_prepare($db, $sql)){
      // Bind variables to the prepared statement as parameters
      mysqli_stmt_bind_param($stmt, sssssssss, $param_username, $param_password, $f, $s, $a, $aa, $c, $t, $m);

      // Set parameters
      $param_username = $username;
      $param_password = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT); // Creates a password hash

      // Attempt to execute the prepared statement
      if(mysqli_stmt_execute($stmt)){
        // Redirect to log page
        header(location: login.php);
        $message = Account created successfully! Click OK to proceed to login page.;
        echo <script type='text/javascript'>alert('$message');</script>;
      } else{
        echo Something went wrong. Please try again later.;
      }
    }

    // Close statement
    mysqli_stmt_close($stmt);
  }

  // Close connection
  mysqli_close($db);
}
?>

De vraag is gesteld op 02/12/2019 om 22:05
bron van user
In andere talen...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more