Laravel 6 - Route waar de route actie is niet in het patroon

stemmen
-1

Ik heb deze route groep:

Route::prefix('categories')->group(function () {
  Route::get('/{url?}', 'CategoriesController@index')->where('', 'all');
  Route::get('/create', 'CategoriesController@create');
  Route::get('/{slug}', 'CategoriesController@show');
  Route::get('/edit/{categories}', 'CategoriesController@edit');
  Route::post('/store', 'CategoriesController@store');
  Route::post('/update/{id}', 'CategoriesController@update');
  Route::delete('/destroy/{id}', 'CategoriesController@destroy');
});

Alle routes die voor categorieën / | categorieën / all | categorieën | slug gaanCategoriesController@index

Is er een manier om de huidige logica te laten werken - als de url leeg is of alle ga tu index, de rest gaat naar tonen methode?

De vraag is gesteld op 02/12/2019 om 22:03
bron van user
In andere talen...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more