Tover een woning binnen mangoest schema

stemmen
0

Ik ben het ontwikkelen van een set van modellen, moet ik de inkomende naam transformeren naar canonieke link. Dit is mijn model

import mongo from 'mongoose'

const schema = new mongo.Schema({
  name: { 
    type: String, 
    required: [true, 'El nombre de la marca es necesaria' ],
    unique:  [true, 'Ya existe esta marca'],
    minlength: [3, 'Al menos 3 caracteres'],
    maxlength: [100, 'Máximo 100 caracteres'],
  },
  link: { 
    type: String,
    default: function() {
      return this.name
      .normalize(NFD)
      .replace(/[\u0300-\u036f]/g, )
      .replace(/\s+/g, '-')
      .toLowerCase()
    }
  },
  active: { type: Boolean, default: true }

}, { collection: 'moto-brands' })

export const MotoBrandModel = mongo.model( 'MotoBrand', schema )

Op dit punt tonen Typescript me een fout, de server ook doen. De fout is gemerkt aanthis.name

Property 'naam' bestaat niet op het type 'SchemaTypeOpts | schema | SchemaType'.

Property 'naam' bestaat niet van het type 'SchemaTypeOpts'

Dit zou de simulatie

Incoming request
{ name: '  El Pingüino maléfico ' }

De mangoest model moet converteren naar el-pinguino-maleficoen set te linkindexeren als standaardwaarde. De functie werkt prima, maar wat ik verkeerd doe?

De vraag is gesteld op 02/12/2019 om 22:02
bron van user
In andere talen...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more