Werk met een ander Column Max Value

stemmen
0

Ik heb een lijst states_risk:

id | state | municipally | rating 

voorbeeld:

id | state | municipally | rating 
 1   AG   AG1      5
 2   AG   AG2      6
 3   AG   AG3      2
 4   AG   AG4      1
 5   AG   OTHER     -
 6   AB   AB1      0.2
 7   AB   AB2      2
 8   AB   AB3      10
 9   AB   OTHER     -

Ik moet de waarde rating voor te werken municipally = OTHERzet de MAX(rating)waarde door de staat AG - AB, voorbeeld: de id 5, onder a 6 waarde uit, omdat de maximale waarde voor de staat AG.

De vraag is gesteld op 02/12/2019 om 22:02
bron van user
In andere talen...                            


3 antwoorden

stemmen
0

Dit geeft u de max waarden

 SELECT state, max(rating) as maxrating
 FROM states_risk
 GROUP BY state

Dit geeft u de degene die je wilt updaten

 SELECT id, state
 FROM states_risk
 WHERE municiplally = 'OTHER'

Dus de update

 UPDATE states_risk
 SET rating = (
  SELECT max(rating) as maxrating
  FROM states_risk inner
  WHERE inner.state = states_risk.state
 )
 WHERE municiplally = 'OTHER'
antwoordde op 02/12/2019 om 22:07
bron van user

stemmen
0

U kunt dit doen door de toetreding tot de tafel om een ​​query die de maximale waardering voor elke staat terugkeert:

update states_risk s inner join (
 select state, max(rating) rating
 from states_risk
 group by state
) g on g.state = s.state
set s.rating = g.rating
where s.municipally = 'OTHER';

Bekijk de demo .
resultaten:

| id | state | municipally | rating |
| --- | ----- | ----------- | ------ |
| 1  | AG  | AG1     | 5   |
| 2  | AG  | AG2     | 6   |
| 3  | AG  | AG3     | 2   |
| 4  | AG  | AG4     | 1   |
| 5  | AG  | OTHER    | 6   |
| 6  | AB  | AB1     | 0.2  |
| 7  | AB  | AB2     | 2   |
| 8  | AB  | AB3     | 10   |
| 9  | AB  | OTHER    | 10   |
antwoordde op 02/12/2019 om 22:16
bron van user

stemmen
0

Als u kolom waardering heeft '-' in zijn column. moet u ook de kolom als gegoten

select version();
| versie () |
| : -------- |
| 8.0.18 |
CREATE TABLE states_risk
  (`id` int, `state` varchar(2), `municipally` varchar(5), `rating` varchar(3))
;
INSERT INTO states_risk
  (`id`, `state`, `municipally`, `rating`)
VALUES
  (1, 'AG', 'AG1', '5'),
  (2, 'AG', 'AG2', '6'),
  (3, 'AG', 'AG3', '2'),
  (4, 'AG', 'AG4', '1'),
  (5, 'AG', 'OTHER', '-'),
  (6, 'AB', 'AB1', '0.2'),
  (7, 'AB', 'AB2', '2'),
  (8, 'AB', 'AB3', '10'),
  (9, 'AB', 'OTHER', '-')
;


Select * From states_risk;
id | state | gemeentelijke | beoordeling
-: | : ---- | : ---------- | : -----
 1 | AG | AG1 | 5   
 2 | AG | AG2 | 6   
 3 | AG | AG3 | 2   
 4 | AG | TL4 | 1   
 5 | AG | ANDERE | -   
 6 | AB | AB1 | 0.2  
 7 | AB | AB2 | 2   
 8 | AB | AB3 | 10  
 9 | AB | ANDERE | -   
SELECT state, MAX(CAST(rating as FLOAT)) MAXrating 
               FROM states_risk WHERE rating <> '-' GROUP BY state
state | MAXrating
: ---- | --------:
AG | 6
AB | 10
UPDATE states_risk sr INNER JOIN (SELECT state, MAX(CAST(rating as FLOAT)) MAXrating 
               FROM states_risk WHERE rating <> '-' GROUP BY state) t1 
               ON sr.state = t1.state
SET sr.rating = t1.MAXrating WHERE sr.municipally = 'OTHER';
Select * From states_risk;
id | state | gemeentelijke | beoordeling
-: | : ---- | : ---------- | : -----
 1 | AG | AG1 | 5   
 2 | AG | AG2 | 6   
 3 | AG | AG3 | 2   
 4 | AG | TL4 | 1   
 5 | AG | ANDERE | 6   
 6 | AB | AB1 | 0.2  
 7 | AB | AB2 | 2   
 8 | AB | AB3 | 10  
 9 | AB | ANDERE | 10  

db <> fiddle hier

antwoordde op 02/12/2019 om 22:25
bron van user

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more