hoe kan ik uitpakken met mooie soep een geneste span class waarde?

stemmen
-2

Ik heb overigens moeite proberen te achterhalen wat is het element ik moet Beautiful Soup vertellen aan de tag 'bedrag' waarde, die in deze code monster 1,56 te schrappen.

Ik ben plakken onder een code fragment van de webpagina Ik wil schrapen:

<td class=line-content>
   <span class=html-tag>
    &lt;div
    <span class=html-attribute-name>
    class
    </span>
    ='
    <span class=html-attribute-value>
    the-price
    </span>
    '
    <span class=html-attribute-name>
    style
    </span>
    ='
    <span class=html-attribute-value>
    margin-top:20px;
    </span>
    '&gt;
   </span>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td class=line-number value=447>
   </td>
   <td class=line-content>
   <span class=html-tag>
    &lt;span
    <span class=html-attribute-name>
    class
    </span>
    ='
    <span class=html-attribute-value>
    currency
    </span>
    '&gt;
   </span>
   <span class=html-tag>
    &lt;/span&gt;
   </span>
   <span class=html-tag>
    &lt;span
    <span class=html-attribute-name>
    class
    </span>
    ='
    <span class=html-attribute-value>
    amount
    </span>
    '&gt;
   </span>
   1,56
   <span class=html-tag>
    &lt;/span&gt;
   </span>
   </td>
  </tr>

zou u mij verlichten? Ik ben erg dankbaar voor alle hulp.

De vraag is gesteld op 02/12/2019 om 22:01
bron van user
In andere talen...                            


1 antwoorden

stemmen
1

U kunt de hoeveelheid bijvoorbeeld als deze doelgroep ( datais uw HTML string):

from bs4 import BeautifulSoup
soup = BeautifulSoup(data, 'html.parser')

span_with_amount = soup.find(lambda tag: tag.name == 'span' and tag.get_text(strip=True) == 'amount')
value = span_with_amount.parent.find_next_sibling(text=True)
print(value.strip())

prints:

1,56

Eerst zullen we zien <span>met de tekst "hoeveelheid" en dan zullen we de tekst die naast de ouder van deze vinden <span>.

antwoordde op 02/12/2019 om 22:53
bron van user

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more