Pandas dataframe samenvoegen resultaten Nans

stemmen
-1

Ik ben het samenvoegen van twee dataframes op een kolom die float64 in zowel de dataframes. Toch is de resulterende samengevoegde dataframe heeft NaN voor alle kolommen die afkomstig zijn van één van de twee dataframes.

Hier is de merge:

merged_df = pd.merge(tweets_df, news_merged_df, on='tweet_id')

Hier is informatie met betrekking tot de twee dataframes

news_merged_df.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Int64Index: 1777939 entries, 0 to 1777938
Data columns (total 6 columns):
tweet_id  float64
news_id   object
label    bool
title    object
source   object
text    object
dtypes: bool(1), float64(1), object(4)


tweets_df.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 1844156 entries, 0 to 1844155
Data columns (total 13 columns):
level_0         int64
index          int64
tweet_id         float64
tweet          object
user_screen_name     object
user_id         object
user_location      object
user_verified      bool
user_friends_count    int64
user_followers_count   int64
user_listed_count    int64
user_statuses_count   int64
user_favourites_count  int64
dtypes: bool(1), float64(1), int64(7), object(4)

Wat mis ik?

De vraag is gesteld op 02/12/2019 om 22:00
bron van user
In andere talen...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more