Hoe om ingewikkelde datastructuur in Redis redden?

stemmen
1

Ik ben nieuw in python. Ik krijg fouten bij het uitvoeren van mijn code:

import redis

def redisSave(case, key, ob):
  dataBase = None
  if case == 'Product':
    dataBase = redis.Redis(db=0)
    dataBase.set(key, ob)
    dataBase.expire(key, time=600)
  else:
    pass

dictOb = {
  'price': '2000 $',
  'weight': '50 lb'
}
redisSave('Product', 'first', dictOb)

Het zegt dat input type is ongeldig (redis.exceptions.DataError)

De vraag is gesteld op 24/10/2019 om 12:02
bron van user
In andere talen...                            


2 antwoorden

stemmen
1

Probeer deze:

def redis_save(case, key, obj):
  data_base = None

  if case == 'Product':
    data_base = redis.Redis(db=0)

    if isinstance(obj, dict):
      data_base.hmset(key, obj)
      data_base.expire(key, time=600)

Toegang tot de gegevens: data_base.hgetall('first')

Resultaat:

{
  b'price': b'2000 $',
  b'weight': b'50 lb'
}
antwoordde op 24/10/2019 om 12:04
bron van user

stemmen
0

U kunt ook de gegevens op te slaan als een JSON-dump of als een ingelegde object . Zie: hoe een complexe objecten opslaan in redis (via redis-py) .

antwoordde op 24/10/2019 om 12:08
bron van user

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more