add-apt-repository commando geeft extrange fout

stemmen
0

Ik ben op zoek naar R 3.6 te installeren. Maar wanneer ik probeer om de add uitvoeren van de repository, krijg ik een enorme fout:

sudo add-apt-repository 'deb https://cloud.r-project.org/bin/linux/ubuntu xenial-cran35/'

De fout is:

Traceback (most recent call last):
  File /usr/bin/add-apt-repository, line 11, in <module>
    from softwareproperties.SoftwareProperties import SoftwareProperties, shortcut_handler
  File /usr/lib/python3/dist-packages/softwareproperties/SoftwareProperties.py, line 67, in <module>
    from gi.repository import Gio
  File /usr/lib/python3/dist-packages/gi/__init__.py, line 42, in <module>
    from . import _gi
ImportError: cannot import name '_gi' from 'gi' (/usr/lib/python3/dist-packages/gi/__init__.py)

Ik heb geen idee waarom dit gebeurt. Alle hulp over hoe het toevoegen van de repository voor het installeren van R zal zeer welkom zijn.

De vraag is gesteld op 24/10/2019 om 12:00
bron van user
In andere talen...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more