Fout bij het uitvoeren van npm build: ssr & & npm run dienen: ssr

stemmen
0

Ik probeer in te zetten op Angular SSR met:

npm run build: ssr && npm run dienen: ssr

Het krijgen van de volgende fout:

/Users/******/Documents/******/******/client/dist/server/main.js:216237
$.fn.emulateTransitionEnd = transitionEndEmulator;
             ^

TypeError: Cannot set property 'emulateTransitionEnd' of undefined
  at setTransitionEndSupport (/Users/******/Documents/******/******/client/dist/server/main.js:216237:31)
  at /Users/******/Documents/******/******/client/dist/server/main.js:216340:3
  at SYky (/Users/******/Documents/******/******/client/dist/server/main.js:216124:11)
  at Object.SYky (/Users/******/Documents/******/******/client/dist/server/main.js:216126:2)
  at __webpack_require__ (/Users/******/Documents/******/******/client/dist/server/main.js:20:30)
  at Object.Sy1n (/Users/******/Documents/******/******/client/dist/server/main.js:220995:1)
  at __webpack_require__ (/Users/******/Documents/******/******/client/dist/server/main.js:20:30)
  at Object.V7fC (/Users/******/Documents/******/******/client/dist/server/main.js:224068:33)
  at __webpack_require__ (/Users/******/Documents/******/******/client/dist/server/main.js:20:30)
  at Object.K011 (/Users/******/Documents/******/******/client/dist/server/main.js:153770:37)
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! ndi-api-upgrade@0.0.0 serve:ssr: `node dist/server`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the ndi-api-upgrade@0.0.0 serve:ssr script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.

Ik gebruik de volgende pakket afhankelijkheden versies:

dependencies: {
@ng-bootstrap/ng-bootstrap: ^5.1.1,
@nguniversal/express-engine: ^8.1.1,
bootstrap: ^4.3.1,
jquery: ^3.4.1,
webpack: ^4.41.2
}
devDependencies: {
@angular/cli: ~8.3.6,
@angular/compiler-cli: ~8.2.8,
webpack-cli: ^3.3.9,
webpack-dev-server: ^3.8.2
}

Alle hulp wordt gewaardeerd!

De vraag is gesteld op 24/10/2019 om 12:00
bron van user
In andere talen...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more