Hoe kan ik de bestaande tekst te schrappen in Tkinter?

stemmen
0

Ik ben op zoek naar een functie die dia's in een geanimeerde presentatie verandert door het gebruik van if-statements te maken, maar wanneer de dia wordt verondersteld om te veranderen, de bestaande widget blijft. Hier is mijn minimale reproduceerbaar voorbeeld (door de manier, is de 'description.insert' correct weergegeven op mijn computer, maar niet geformatteerd op mijn telefoon):

from tkinter import *
import random
import time
tk = Tk()
canvas = Canvas(tk, width = 400, height = 400)
tk.title('Diffusion')
canvas.pack()
 
slide = 0
 
def changeSlide():
    global slide
    slide += 1
    #WRITE TEXT
    if slide == 1:
        description = Text(tk, bd=0, height=5, width = 50)
        description.insert(INSERT, 'Diffusion is the net movement of particles from an area of higher concentration to an area of lower concentration, which results in the concentration being even. Here is an example, with the particles represented by orange dots:')
        description.place(x=0, y=190)
    elif slide == 2:
        #DRAW PARTICLES  
        particle = canvas.create_oval(10, 10, 20, 20, fill = 'orange')
 
nexT = Button(tk, text = 'NEXT', command = changeSlide)
nexT.pack()
nexT.place(bordermode = 'inside', x = 350, y = 375)
De vraag is gesteld op 24/10/2019 om 13:00
bron van user
In andere talen...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more