veranderende tintColor maakt backbutton verdwijnen

stemmen
0

Ik ben op zoek naar navigatiebalk's verschijning aan te passen door het instellen van het tinkColor & barTintColor

opstarten met doc op pagina https://developer.apple.com/documentation/uikit/UINavigationBar?language=objc

Ik heb geprobeerd om de navigatiebalk op de [viewDidLoad] haak van mijn ViewController als volgt te wijzigen

self.navigationController.navigationBar.translucent = NO;
UIColor *barColor = [UIColor ColorA];
self.navigationController.navigationBar.barTintColor = barColor;


UIColor *backButtonColor = [UIColor ColorB];
self.navigationController.navigationBar.tintColor = backButtonColor;

Maar dan op de knop toen verdween en de verandering van barTintColor dosen't lijken effectief te zijn

Wat doe ik verkeerd?

De vraag is gesteld op 24/10/2019 om 12:56
bron van user
In andere talen...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more