"ORA-01422: exact halen rendementen meer dan gevraagd aantal rijen" Ik krijg deze fout tijdens het uitvoeren van mijn blok

stemmen
0

Ik wannt om te laten zien 4 kolommen met behulp van plsql blok en ik ben niet in staat om de code die ik heb written.Any suggesties lopen?

  DECLARE
  rsid  objectbase.asset_id%TYPE;
  obid  i18n_objectbase.object_id%TYPE;
  nme   i18n_objectbase.name%TYPE;
  descp  i18n_objectbase.short_description%TYPE;
BEGIN
  SELECT
    ob.asset_id,
    o.object_id,
    o.name,
    o.short_description
  INTO
    rsid,
    obid,
    nme,
    descp
  FROM
    objectbase    ob
    JOIN i18n_objectbase  o ON ( ob.object_id = o.object_id );

  dbms_output.put_line(rsid
             || obid
             || nme
             || descp);
END;
/
De vraag is gesteld op 24/10/2019 om 11:55
bron van user
In andere talen...                            


1 antwoorden

stemmen
0

Zoiets als dit zou de truc doen, maar ik weet niet zeker waarom je dit soort PL SQL-code nodig (Gelieve te merken op dat ik hebben vereenvoudigd het waar een deel) ... Hier is het:

DECLARE
  rsid  varchar2(100);
  obid  varchar2(100);
  nme   varchar2(100);
  descp  varchar2(100);

  cursor c_test
  is
  SELECT ob.asset_id
     , ob.object_id
     , ob.name
     , ob.short_description
  FROM objectbase ob;
BEGIN

  FOR i in c_test loop

   rsid := i.asset_id;
   obid := i.object_id;
   nme := i.name;
   descp := i.short_description;

   dbms_output.put_line(rsid
            || obid
            || nme
            || descp);

  END LOOP;
END;

Hier is de DEMO

Gebruik dan dit:

DECLARE
  rsid  varchar2(100);
  obid  varchar2(100);
  nme   varchar2(100);
  descp  varchar2(100);

BEGIN
  FOR i IN (SELECT ob.asset_id
           , ob.object_id 
           , ob.name
           , ob.short_description
       FROM objectbase ob) LOOP

    rsid := i.asset_id;
    obid := i.object_id;
    nme := i.name;
    descp := i.short_description;

    dbms_output.put_line(rsid
             || obid
             || nme
             || descp);

  END LOOP;
END;
/

Hier is de DEMO

En hier is de code met uw tabellen en kolommen:

DECLARE
  rsid  objectbase.asset_id%TYPE;
  obid  i18n_objectbase.object_id%TYPE;
  nme   i18n_objectbase.name%TYPE;
  descp  i18n_objectbase.short_description%TYPE;
BEGIN

  FOR i IN (SELECT
    ob.asset_id,
    o.object_id,
    o.name,
    o.short_description
  FROM
    objectbase ob
    JOIN i18n_objectbase o ON ( ob.object_id = o.object_id )) loop

    rsid := i.asset_id;
    obid := i.object_id;
    nme := i.name;
    descp := i.short_description;

    dbms_output.put_line(rsid
             || obid
             || nme
             || descp);
  END LOOP;
END;
antwoordde op 24/10/2019 om 13:00
bron van user

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more