"ORA-01422: exact halen rendementen meer dan gevraagd aantal rijen" Ik krijg deze fout tijdens het uitvoeren van mijn blok

stemmen
0

Ik wannt om te laten zien 4 kolommen met behulp van plsql blok en ik ben niet in staat om de code die ik heb written.Any suggesties lopen?

  DECLARE
  rsid  objectbase.asset_id%TYPE;
  obid  i18n_objectbase.object_id%TYPE;
  nme   i18n_objectbase.name%TYPE;
  descp  i18n_objectbase.short_description%TYPE;
BEGIN
  SELECT
    ob.asset_id,
    o.object_id,
    o.name,
    o.short_description
  INTO
    rsid,
    obid,
    nme,
    descp
  FROM
    objectbase    ob
    JOIN i18n_objectbase  o ON ( ob.object_id = o.object_id );

  dbms_output.put_line(rsid
             || obid
             || nme
             || descp);
END;
/
De vraag is gesteld op 24/10/2019 om 12:55
bron van user
In andere talen...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more