Stacknavigator niet het navigeren naar nieuwe scherm tijdens het gebruik van functionele component

stemmen
0

Hier is mijn App.js

import React, {Component} from 'react';
import { createAppContainer } from 'react-navigation';
import { createStackNavigator } from 'react-navigation-stack';

import {Provider} from 'react-redux';
import {createStore} from 'redux';

import Reducers from './app/reducers';

import Preload from './app/Screens/Preload';
import HomeScreen from './app/Screens/HomeScreen';

let store = createStore(
 Reducers,
 window.__REDUX_DEVTOOLS_EXTENSION__ && window.__REDUX_DEVTOOLS_EXTENSION__()
);

const AppNavigator = createStackNavigator({
 Home: {screen: HomeScreen, navigationOptions: {header: null }},
 Preload: {screen: Preload, navigationOptions: {header: null }},
});

const AppContainer = createAppContainer(AppNavigator);

export default class App extends Component {
 render () {
  return (
    <Provider store={store}>
     <AppContainer/>
    </Provider>
  )
 }
}

HomeScreen.jseen geneste Wrap.jscomponent die op zijn beurt een Header.jsonderdeel waar de onPressgebeurtenis wordt verwerkt om een nieuw scherm te laden, in dit geval het Preload.jsscherm.

Als ik op de TouchableOpacity component, er geen fout is gegooid, maar er gebeurt niets ook niet. Het nieuwe scherm niet geladen. Laat het me weten hoe je nieuwe screens te laden tijdens het gebruik van functionele componenten.

Hier zijn de respectieve componenten hierboven genoemd.

Wrap.js

import React from 'react'
import { View, Text, StyleSheet, StatusBar, Platform, SafeAreaView, ScrollView } from 'react-native'
import Colors from '../../Constants/Colors'
import Header from './Header'

const Wrap = (props) => {
 return (
  <SafeAreaView style={styles.mainWrapper}>
   <ScrollView>
    <Header />
    {props.children}
   </ScrollView>
  </SafeAreaView>
 )
}

const styles = StyleSheet.create({
 mainWrapper: {
  backgroundColor: Colors.orange,
  height: 100%,
  paddingTop: Platform.OS === android ? StatusBar.currentHeight : 0

 }
})

export default Wrap

Header.js

import React from 'react'
import { View, Text, StyleSheet, Image, TouchableOpacity } from 'react-native'
import { FontAwesome } from '@expo/vector-icons';
import SourceImages from '../../Constants/SourceImages'
import Colors from '../../Constants/Colors'
import { NavigationActions } from 'react-navigation';

const {navigate} = NavigationActions;

const Header = () => {
 return (
  <View style={styles.wrapper}>
   <View style={styles.menuIconWrapper}>
    <TouchableOpacity style={styles.iconWrapper}
     onPress={()=>{navigate('Preload')}}

    >
     <FontAwesome name=navicon style={styles.icon} />
    </TouchableOpacity>
   </View>
   <View style={styles.logoWrapper}>
    <Image style={styles.logo} source={ SourceImages.logo } resizeMode=contain />
   </View>
   <View style={styles.cartIconWrapper}>
    <TouchableOpacity style={styles.iconWrapper} >
     <FontAwesome name=shopping-basket style={styles.icon} />
    </TouchableOpacity>
   </View>
  </View>
 )
}


export default Header
De vraag is gesteld op 24/10/2019 om 11:54
bron van user
In andere talen...                            


1 antwoorden

stemmen
1

Je moet het doen op de volgende manier:

1- {import withNavigation} van 'reactie-navigatie' in plaats van NavigationActions

2- gebruik const Header = (props) in plaats van const Header = ()

3- gebruik props.navigation plaats van const {navigate} = NavigationActions;

4- export standaard withNavigation (Header) in plaats van export standaard kop-

Het zal werken op deze manier:

import { withNavigation } from 'react-navigation'


const Header = (props)


props.navigation.navigate('Preload')


export default withNavigation(Header)
antwoordde op 24/10/2019 om 12:11
bron van user

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more