Serenity BDD - HTTP Client Builder - Proxy Issue - Hoe zet NTLM Auth?

stemmen
0

Hi Im probeert te API Tests uit mijn werk bij het gebruik van Serenity BDD en wees gerust, maar de proxy of iets blokkeert me en geeft me verbinding timeout probleem

Serenity BDD - Restassured code:

SerenityRest.rest().given().proxy(proxy_host, proxyPort).auth().basic(xxusernmexx, xxpassword)
    .spec(com.api.utils.ReuseableSpecifications.getGenericRequestSpec())
    .get(bin/userInfo).
    then().
    log().all();

De bovenstaande code werkt in mijn lokale laptop aangesloten op mijn werk Wifi. maar werkt niet in mijn werk VM (citrix)

Maar bij het gebruik van Java alleen het bouwen van een cliënt inhoud bouwer en het raken van verzoeken met dat dan werkt het. Java-code:

public class api{

  private HttpClient client; 
  Date expires = null ; 
  String cooki_1 = ; 
  HashMap<String, String> data_Header_1 = new HashMap<String, String>();
  HttpCoreContext localContext ;
  BasicCookieStore cookieStore; 
  HttpClientContext httpClientContext;  
  String proxy_host = xxxxxx.xxxxx.intra; 
  int proxyPort = 8080;


  public api()
  {
    cookieStore = new BasicCookieStore();
    localContext= new HttpCoreContext();
    httpClientContext = HttpClientContext.create();
    Registry<AuthSchemeProvider> authSchemeRegistry = RegistryBuilder.<AuthSchemeProvider>create()
        .register(AuthSchemes.NTLM, new NTLMSchemeFactory())
        .register(AuthSchemes.BASIC, new BasicSchemeFactory())
        .register(AuthSchemes.DIGEST, new DigestSchemeFactory())
        .register(AuthSchemes.SPNEGO, new SPNegoSchemeFactory())
        .register(AuthSchemes.KERBEROS, new KerberosSchemeFactory())
        .build(); 
    httpClientContext.setCookieStore(cookieStore);


    NTCredentials credentials = new NTCredentials(xxusernamexx,xxpasswordxx,null,xxdomainxx );
    CredentialsProvider credProvider = new BasicCredentialsProvider();
    credProvider.setCredentials(new AuthScope(proxy_host, proxyPort), credentials );

    this.client = HttpClientBuilder.create().setProxy(new HttpHost(proxy_host, proxyPort)).setDefaultAuthSchemeRegistry(authSchemeRegistry)
        .setDefaultCredentialsProvider(credProvider).setProxyAuthenticationStrategy(new ProxyAuthenticationStrategy())
        .setRedirectStrategy(new LaxRedirectStrategy()).setDefaultRequestConfig(RequestConfig.custom()
      .setCookieSpec(CookieSpecs.STANDARD).build()).setDefaultCookieStore(cookieStore).build();
    //System.setProperty(java.net.useSystemProxies, true);

    }

  public RestResponse postRequest(String url)
  {
......
}

Dit werkt ..in mijn werkplek (Virtual Machines)

Kan iemand laat het me weten hoe je de bovenstaande Java-code in sereniteit BDD te voeren en er zeker van zijn klassen

De vraag is gesteld op 24/10/2019 om 11:53
bron van user
In andere talen...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more