Actieknop niet werken op Angular Material Expandable tabelrij

stemmen
0

Hier probeer ik aan het werken een actieknop (Edit) in hoekige materiaal uitbreidbaar tafel elke row.when ik klik op de knop te bewerken dat het niet werken, maar rij is geworden uitgebreid.

KWESTIE:-

1.Wanneer klik op de knop Bewerken moeten de werkzaamheden op klikken en rij moet niet worden uitgebreid zijn. 2.Wanneer klik op andere deel rij zonder knop Bewerken dan alleen rij zal worden uitgebreid.

Help me alstublieft !

Hier is mijn code

==> ## viewuser.component.html ##

    '''<table mat-table [dataSource]=tableData multiTemplateDataRows class=mat-elevation-z8><ng-container matColumnDef=Name>
<th mat-header-cell *matHeaderCellDef>Name </th>
<td mat-cell *matCellDef=let element>{{ element.f_name }} {{ element.l_name}} </td></ng-container><ng-container matColumnDef=Designation>
<th mat-header-cell *matHeaderCellDef>Designation </th>
<td mat-cell *matCellDef=let element> {{ element.title }}</td></ng-container><ng-container matColumnDef=Department>
<th mat-header-cell *matHeaderCellDef>Department </th>
<td mat-cell *matCellDef=let element> {{element.dept_name}}</td></ng-container><ng-container matColumnDef=Edit>
<th mat-header-cell *matHeaderCellDef> Edit</th>
<td mat-cell *matCellDef=let element><button mat-icon-button><mat-icon color=primary>border_color</mat-icon></button> </td></ng-container><ng-container matColumnDef=expandedDetail><td mat-cell *matCellDef=let element [attr.colspan]=columnsToDisplay><div class=example-element-detail [@detailExpand]=element == expandedElement ? 'expanded' : 'collapsed'><!--expanded content goes       here --></div></td></ng-container><tr mat-header-row *matHeaderRowDef=columnsToDisplay></tr><tr mat-row *matRowDef=let element; columns: columnsToDisplay;class=example-element-row [class.example-expanded-row]=expandedElement === element(click)=expandedElement = expandedElement === element ? null : element></tr><tr mat-row *matRowDef=let row; columns: ['expandedDetail'] class=example-detail-row></tr></table>

==> ## viewuser.component.ts ##

columnsToDisplay: string [] = [ 'Naam', 'Aanwijzing', 'Afdeling', 'Bewerken'];

Hier hoekig materiaal referance .. https://stackblitz.com/angular/ygdrrokyvkv?file=app%2Ftable-expandable-rows-example.html

De vraag is gesteld op 24/10/2019 om 11:52
bron van user
In andere talen...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more