Is dit overfitting of underfitting op een XOR-test?

stemmen
0

Ik heb de volgende Neural Network code, ik ben gewoon proberen om mijn manier van werken uit fundamentele problemen, zoals de XOR probleem, terwijl het opbouwen van een codebase. Dit is een hobby project.

#include <iostream>
#include <array>
#include <random>
#include <chrono>
#include <iomanip>
#include <fstream>
#include <algorithm>
#include <iomanip>

typedef float DataType;
typedef DataType (*ActivationFuncPtr)(const DataType&);

static DataType learningRate = 0.02;
static std::size_t numberEpochs = 1000000;

DataType sigmoid(const DataType& x)
{
  return DataType(1) / (DataType(1) + std::exp(-x));
}

template<typename T>
class Random
{
public:
  T operator()()
  {
    return m_dis(m_mt);
  }

protected:
  static std::mt19937 m_mt;
  static std::uniform_real_distribution<T> m_dis;
};

template<typename T> std::mt19937 Random<T>::m_mt(std::chrono::duration_cast<std::chrono::milliseconds>(std::chrono::system_clock::now().time_since_epoch()).count());
template<typename T> std::uniform_real_distribution<T> Random<T>::m_dis(0,1);

template<std::size_t NumInputs>
class Neuron
{
public:

  Neuron(ActivationFuncPtr activationFunction)
  :
    m_activationFunction(activationFunction)
  {
    Random<DataType> r;
    std::generate(m_weights.begin(),m_weights.end(),[&]()
    {
      return r();
    });
    m_biasWeight = r();
  }

  void FeedForward(const std::array<DataType,NumInputs>& inputValues)
  {
    DataType sum = m_biasWeight;
    for(std::size_t i = 0; i < inputValues.size(); ++i)
      sum += inputValues[i] * m_weights[i];
    m_output = m_activationFunction(sum);

    m_netInput = sum;
  }

  DataType GetOutput() const
  {
    return m_output;
  }

  DataType GetNetInput() const
  {
    return m_netInput;
  }

  std::array<DataType,NumInputs> Backpropagate(const DataType& error,
              const std::array<DataType,NumInputs>& inputValues,
              std::array<DataType,NumInputs+1>& weightAdjustments)
  {
    DataType errorOverOutput = error;
    DataType outputOverNetInput = m_output * (DataType(1) - m_output); // sigmoid derivative

    std::array<DataType,NumInputs> netInputOverWeight;
    for(std::size_t i = 0; i < NumInputs; ++i)
    {
      netInputOverWeight[i] = inputValues[i];
    }

    DataType netInputOverBias = DataType(1);

    std::array<DataType,NumInputs> errorOverWeight;
    for(std::size_t i = 0; i < NumInputs; ++i)
    {
      errorOverWeight[i] = errorOverOutput * outputOverNetInput * netInputOverWeight[i];
    }

    DataType errorOverBias = errorOverOutput * outputOverNetInput * netInputOverBias;

    for(std::size_t i = 0; i < NumInputs; ++i)
    {
      weightAdjustments[i] = errorOverWeight[i];
    }
    weightAdjustments[NumInputs] = errorOverBias;

    DataType errorOverNetInput = errorOverOutput * outputOverNetInput;

    std::array<DataType,NumInputs> errorWeights;
    for(std::size_t i = 0; i < NumInputs; ++i)
    {
      errorWeights[i] = errorOverNetInput * m_weights[i];
    }

    return errorWeights;
  }

  void AdjustWeights(const std::array<DataType,NumInputs+1>& adjustments)
  {
    for(std::size_t i = 0; i < NumInputs; ++i)
      m_weights[i] = m_weights[i] - learningRate * adjustments[i];
    m_biasWeight = m_biasWeight - learningRate * adjustments[NumInputs];
  }

  const std::array<DataType,NumInputs> GetWeights() const {return m_weights;}
  const DataType& GetBiasWeight() const { return m_biasWeight; }

protected:
  std::array<DataType,NumInputs> m_weights;
  DataType m_biasWeight;

  ActivationFuncPtr m_activationFunction;

  DataType m_output;
  DataType m_netInput;
};

main()
{

  std::array<std::array<DataType,2>,4> inputData = {{{0,0},{0,1},{1,0},{1,1}}};
  std::array<std::array<DataType,1>,4> desiredOutputs = {{{0},{1},{1},{0}}};
  std::array<Neuron<2>*,2> hiddenLayer1 = {{ new Neuron<2>(sigmoid), new Neuron<2>(sigmoid) }};
  std::array<Neuron<2>*,1> outputLayer = {{ new Neuron<2>(sigmoid) }};

  std::cout << std::fixed << std::setprecision(80);

  DataType minError = std::numeric_limits<DataType>::max();
  bool minErrorFound = false;

  std::size_t epochNumber = 0;
  while(epochNumber < numberEpochs && !minErrorFound)
  {
    DataType epochMSE = 0;

    for(std::size_t row = 0; row < inputData.size(); ++row)
    {
      const std::array<DataType,2>& dataRow = inputData[row];
      const std::array<DataType,1>& outputRow = desiredOutputs[row];

      // Feed the values through to the output layer

      hiddenLayer1[0]->FeedForward(dataRow);
      hiddenLayer1[1]->FeedForward(dataRow);

      DataType output0 = hiddenLayer1[0]->GetOutput();
      DataType output1 = hiddenLayer1[1]->GetOutput();

      outputLayer[0]->FeedForward({output0,output1});

      DataType finalOutput0 = outputLayer[0]->GetOutput();

      // if there was more than 1 output neuron these errors need to be summed together first to create total error
      DataType totalError = 0.5 * std::pow(outputRow[0] - finalOutput0,2.f);
      epochMSE += totalError * totalError;

      DataType propagateError = -(outputRow[0] - finalOutput0);

      std::array<DataType,3> weightAdjustmentsOutput;
      std::array<DataType,2> outputError = outputLayer[0]->Backpropagate(propagateError,
                                  {output0,output1},
                                  weightAdjustmentsOutput);

      std::array<DataType,3> weightAdjustmentsHidden1;
      hiddenLayer1[0]->Backpropagate(outputError[0],dataRow,weightAdjustmentsHidden1);

      std::array<DataType,3> weightAdjustmentsHidden2;
      hiddenLayer1[1]->Backpropagate(outputError[1],dataRow,weightAdjustmentsHidden2);

      outputLayer[0]->AdjustWeights(weightAdjustmentsOutput);
      hiddenLayer1[0]->AdjustWeights(weightAdjustmentsHidden1);
      hiddenLayer1[1]->AdjustWeights(weightAdjustmentsHidden2);
    }

    epochMSE *= DataType(1) / inputData.size();

    if(epochMSE >= minError + 0.00000001)
    {
      minErrorFound = true;
    }
    else
      minError = epochMSE;

    ++epochNumber;
  }

  std::cout << std::fixed << std::setprecision(80)
        << \n\n====================================\n
        <<  TRAINING COMPLETE
        << \n\n==================================== << std::endl;
  std::cout << Minimum error: << minError << std::endl;
  std::cout << Number epochs: << epochNumber << / << numberEpochs << std::endl;

  // output tests
  std::cout << std::fixed << std::setprecision(2)
        << \n\n====================================\n
        <<  FINAL TESTS
        << \n\n==================================== << std::endl;

  for(std::size_t row = 0; row < inputData.size(); ++row)
  {
    const std::array<DataType,2>& dataRow = inputData[row];
    const std::array<DataType,1>& outputRow = desiredOutputs[row];
    std::cout << dataRow[0] << , << dataRow[1] << ( << outputRow[0] << ) : ;

    // Feed the values through to the output layer

    hiddenLayer1[0]->FeedForward(dataRow);
    hiddenLayer1[1]->FeedForward(dataRow);

    DataType output0 = hiddenLayer1[0]->GetOutput();
    DataType output1 = hiddenLayer1[1]->GetOutput();

    outputLayer[0]->FeedForward({output0,output1});

    DataType finalOutput0 = outputLayer[0]->GetOutput();

    std::cout << finalOutput0 << std::endl;
  }

  return 0;
}

Het merendeel van de tijd, de output ziet er zo uit, en ik denk dat great! Succes!

====================================
  TRAINING COMPLETE

====================================
Minimum error: 0.00000000106923325748908837340422905981540679931640625000000000000000000000000000
Number epochs: 1000000/1000000


====================================
  FINAL TESTS

====================================
0.00,0.00 (0.00) : 0.01
0.00,1.00 (1.00) : 0.99
1.00,0.00 (1.00) : 0.99
1.00,1.00 (0.00) : 0.01

Process returned 0 (0x0)  execution time : 0.992 s
Press any key to continue.

Maar dan is de volgende is de uitgang af en toe, die ik wil begrijpen, is dit overfitting of underfitting, of heb ik ergens iets fout gedaan? Hoe kan ik dit voorkomen?

====================================
  TRAINING COMPLETE

====================================
Minimum error: 0.00787912402302026748657226562500000000000000000000000000000000000000000000000000
Number epochs: 1000000/1000000


====================================
  FINAL TESTS

====================================
0.00,0.00 (0.00) : 0.01
0.00,1.00 (1.00) : 0.50
1.00,0.00 (1.00) : 0.99
1.00,1.00 (0.00) : 0.50

Process returned 0 (0x0)  execution time : 1.024 s
Press any key to continue.
De vraag is gesteld op 10/10/2019 om 00:54
bron van user
In andere talen...                            


1 antwoorden

stemmen
0

Je hebt niets verkeerds gedaan. Merk op dat je verschillende resultaten te krijgen, zelfs na het trainen van je netwerk met dezelfde hoeveelheid tijdperken en trainingsgegevens. Overfitting de oorzaak zou zijn als u meer tijdperken en / of opleiding gegevens zou hebben gebruikt in het netwerk die verkeerd werkt zijn. Underfitting is het tegenovergestelde. Het probleem is dat een meerlaags neuraal netwerk getraind met de backpropagation leren regel ontmoet een lokale minima verschillend van de globale minima, terwijl het minimaliseren van de primaire training foutfunctie. Dat is waarom je verschillende resultaten na de verschillende trainingen te krijgen, omdat je soms de globale minima raken en het werkt ok, maar als je de lokale minima raken het niet werkt zoals verwacht, aangezien er aanzienlijke fout in de output. Je hoeft niet underfitting hebt, en je hoeft niet overfitting hebben. Je zou kunnen proberen om je leren te verlagen door een orde van grootte of ar minste de helft of verandering training functie. Het is belangrijk voor u om te weten dat de neurale netwerken is een zeer empirische proces, als uw getrainde netwerk passeert validatie dan is het ok, zo niet dan tweak het een beetje en omscholen of gewoon te scholen. Er is geen gesloten vorm formule, oplossing of recept voor hun ontwerp.

antwoordde op 10/10/2019 om 01:40
bron van user

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more