Is er een idee om deze code om me fout Einde van de verklaring vast te stellen verwacht

stemmen
0

Ik wil graag een data te krijgen van datagrid om te laten zien in tekstvak uiteindelijk krijg een foutmelding

Kan iemand me helpen om de syntax error cuz' van de nieuwste versie van Visual Studio 2019. TIA

Private Sub DataGridView1_CellContentClick (afzender als Voorwerp, e Zoals DataGridViewCellEventArgs) Handles DataGridView1.CellContentClick Probeer Dim qry1 als Koord

(Deze lijn moet een einde van VERKLARING VERWACHT) qry1 = SELECT * FROM tbl_userswaarbij ID= ' & DataGridView1.SelectedCells (0) .Value '

    qry = New MySqlCommand(qry1, Con)
    read = qry.ExecuteReader

    While read.Read

      TextBox1.Text = read.GetInt32(ID)
      TextBox2.Text = read.GetString(UNAME)
      TextBox3.Text = read.GetString(PWORD)

    End While

  Catch ex As Exception

  End Try
End Sub
De vraag is gesteld op 09/10/2019 om 12:03
bron van user
In andere talen...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more