App.run_server () niet mijn dashboard tafel weer te geven en geeft error

stemmen
0

Wanneer ik de volgende: (waar data is slechts een panda dataframe)

app = dash.Dash(__name__)

app.layout = dash_table.DataTable(
    id='table',
    columns=[{name: i, id: i} for i in data.columns],
    data=data.to_dict('records'),

)

if __name__ == '__main__':
    app.run_server(debug=True,ssl_context='adhoc')

i krijgen dan een: 'die op https://127.0.0.1:8050/ en vervolgens als ik klik op het ik krijg een ‘hmm ... kan deze pagina niet bereiken’ en een foutcode: INET_E_RESOURCE_NOT_FOUND

hoe kan ik dit oplossen? 127.0.0.1 is al toegevoegd aan mijn vertrouwde site. Ik heb ook geprobeerd het opgeven van een willekeurig poortnummer maar niets.

De vraag is gesteld op 09/10/2019 om 12:01
bron van user
In andere talen...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more