Fout bij het verzenden van het verzoek PostAsJsonAsync

stemmen
0

Ik heb een soap webservice die wordt door een applicatie wordt verbruikt. Deze webservice wanneer geroepen van de toepassing plaatst de gegevens die zij ontvangt van een gesprek naar een andere web service via POST-aanvraag met PostAsJsonAsync. Soms is de verbinding met de andere web service gaat door, maar gooit soms een fout - Er is een fout opgetreden tijdens het verzenden van het verzoek. Er is geen specifieke use case of data scenario wanneer dit gebeurt. Het gebeurt gewoon in het wilde weg.

De andere dienst maakt gebruik van een token authenticatie systeem. Het token wordt steeds correct gegenereerd in elk geval, maar het gesprek niet door te gaan voor sommigen.

Kan iemand mij leiden wat de oorzaak voor dit probleem zou kunnen zijn?

De vraag is gesteld op 09/10/2019 om 11:59
bron van user
In andere talen...                            


1 antwoorden

stemmen
0

Het probleem was met certificaatvalidatie met het verzoek. Opgelost door het toevoegen van dit stukje code voor het maken van de HTTP POST call -ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback = delegate { return true; };

antwoordde op 09/10/2019 om 16:51
bron van user

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more