Navigatiebalk niet shwing wanneer presention een ViewController

stemmen
0

Ik toon een UIViewController met de volgende code

self.performSegue(withIdentifier: myControllerSegue, sender: nil)

override func prepare(for segue: UIStoryboardSegue, sender: Any?) {
    if segue.identifier == myControllerSegue, let viewController = segue.destination as? myViewController {
      viewController.modalPresentationStyle = .fullScreen
    }
  }

in MyViewController Ik schreef de volgende code

 override func viewWillAppear(_ animated: Bool) {
     super.viewWillAppear(animated)
       navigationController?.setNavigationBarHidden(true, animated: animated)
       //navigationController?.setNavigationBarHidden(false, animated: animated)

   }

   override func viewWillDisappear(_ animated: Bool) {
     super.viewWillDisappear(animated)
       navigationController?.setNavigationBarHidden(false, animated: animated)
       //navigationController?.setNavigationBarHidden(true, animated: animated)
   }

De navigatiebalk nog niet gespeeld. Heeft u een idee over het probleem?

De vraag is gesteld op 09/10/2019 om 11:57
bron van user
In andere talen...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more