Object.entries en .map return value typesafety

stemmen
0

Ik ben op zoek naar een Typesafe Object.entries maken en .map, het probleem is dat ik wil de sleutels evenals de waarden terug te keren, want nu kan ik alleen maar de waarden terug te keren

export function mapValues<T extends object, V>(
  obj: T,
  valueMapper: (k: T[keyof T]) => V
) {
  return Object.fromEntries(
    Object.entries(obj).map(([k, v]) => [k, valueMapper(v)])
  ) as { [K in keyof T]: V };
}
De vraag is gesteld op 09/10/2019 om 11:53
bron van user
In andere talen...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more