Hoekige dialoogvenster servicekwestie

stemmen
0

Ik uitbreiding van mijn vraag hier: Ontwikkel gemeenschappelijke Dialog Box Service met Angular 7 . Ik vond dat, want ik heb op maat style.css-bestand dat wordt overschrijven van de openDialogbreedte en alles en zijn komst naar de footer deel in mijn toepassing. Toen ik op klik op 'Ja' of 'Nee', dan gebeurt er niets, als ik klik paar keer dan maar het werkt.

Ik zie niets mis / fout komt naar de console en geen controle te debuggen komen etc.,

openDialog(title: string, message: string): void {
  this.title = title;
  const dialogRef = this.dialog.open(ConfirmationDialogComponent, {
   width: '350px',
   data: message,
  });
  dialogRef.afterClosed().subscribe(result => {
   if(result) {
    console.log('Yes clicked');
    // DO SOMETHING
   }
  });
 }

Elke snelle hulp?

De vraag is gesteld op 09/10/2019 om 11:52
bron van user
In andere talen...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more