Twee mysql_fetch_array verklaringen in

stemmen
3

Is er een reden waarom ik niet kon beschikken over twee mysql_fetch_array verklaringen werken op twee verschillende mysql query resultaten in een while loop?

De reden is heb ik twee query resultaten uit een mysqlgegevensbestand elk twee kolommen als volgt:

Query 1: Date,   Value 1         
Query 2: Date,   Value 2

Data in elke query zijn altijd week einddatum met regelmatige tussenpozen van 1 week besteld in oplopende volgorde. Maar ze kunnen beginnen en eindigen op verschillende data voor een van beide queryresultaat.

Ik wil arrays te bouwen om terug te keren naar de beller webpagina van de datum, de waarde 1 en de waarde 2 alleen wanneer beide waarden 1 en 2 zijn beschikbaar in dezelfde periode.

Ik heb een if / else blok dat de eerste datum vergelijkt in elke query en stelt een pointer met behulp van mysql_data_seek waarvoor ooit resultaat set opgenomen heeft de vroegste begindatum om ervoor te zorgen het is gevorderd tot de datum die overeenkomt met de eerste beschikbare datum in de andere plaat te stellen.

Omdat de laatste beschikbare datum ook verschillend kunnen zijn, dacht ik dat om ervoor te zorgen de arrays worden teruggestuurd zijn beide van dezelfde lengte (dus afkappen welk resultaat is de meer recente gegevens naar de laatste beschikbare datum van de andere resultaat), dacht ik dat ik kon door beide query resultaten te herhalen als volgt:

$ReturnDate = array();
$ReturnValue1 = array();
$ReturnValue2 = array();

$i=0;
while ($row1=mysql_fetch_array($res_Query1,MYSQL_NUM) && $row2=mysql_fetch_array($res_Query2,MYSQL_NUM)) { 
    $ReturnDate[$i]= $row1[0];
    $ReturnValue1[$i] = (float)$row1[1];
    $ReturnValue2[$i] = (float)$row2[1];
    $i++;
}

Echter, de tweede resultaatwaarde array geeft altijd een reeks nullen. Is de bovenstaande code geldig?

Erg bedankt

De vraag is gesteld op 27/04/2011 om 07:06
bron van user
In andere talen...                            


1 antwoorden

stemmen
3

Verander &&aan and. Nee, ik maak geen grapje.

&&heeft een hogere priopity dan =(maar andniet) zo

$a = foo() && $b = bar() zou echt $a = (foo() && ($b = bar()))

antwoordde op 27/04/2011 om 07:15
bron van user

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more