Java opzoeking een ArrayList voorgedefinieerde object

stemmen
1

Ik heb een ArrayList (inputList) dat deze gegevens te ontleden:

id,name,quantity
1,foo,10
2,bar,20
3,foo,10
4,bar,10
5,qwerty,1

Code:

...
List<FooRow> inputList = new ArrayList<FooRow>();
inputList = br.lines().map(mapToFooRow).collect(Collectors.toList());
...

public class FooRow{
private Integer id;
private String name;
private Integer value;
}

Ik wil een collectors die me een lijst terug te keren met de telling van waarde gegroepeerd op naam te maken:

name,value
foo,20
bar,30
qwerty,1

Hoe kan ik een klasse Verzamelaars om dit te doen in de lambda-expressie? Bedankt.

De vraag is gesteld op 19/09/2018 om 13:36
bron van user
In andere talen...                            


1 antwoorden

stemmen
2

U kunt gebruik maken Collectors.groupingByen Collectors.summingInt:

Map<String, Integer> result =
  inputList.stream()
       .collect(Collectors.groupingBy(
         FooRow::getName, Collectors.summingInt(FooRow::getValue)));
antwoordde op 19/09/2018 om 13:49
bron van user

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more