Zoeken naar een naam in een xml en de overeenkomstige waarden in javascript afdrukken

stemmen
-1

Hieronder vindt u de xml die moet worden gelezen om de gegevens die corresponderen met een bepaalde gebruiker af te drukken.

ShipmentDeatils.xml
  ----------------------------
  <?xml version=1.0 encoding=UTF-8?>
  <catalog>
  <shipment>
    <name>Charles</name>
    <shipmentId>46789056</shipmentId>
    <source>India</source>
    <destination>North America</destination>
    <startDate>05/06/2017</startDate>
    <deliveredDate>26/06/2017</deliveredDate>
  </shipment>

  <shipment>
    <name>Charles</name>
    <shipmentId>46789696</shipmentId>
    <source>Delhi</source>
    <destination>Greece</destination>
    <startDate>09/06/2017</startDate>
    <deliveredDate>30/06/2017</deliveredDate>
  </shipment>

  <shipment>
    <name>Edward</name>
    <shipmentId>98767894</shipmentId>
    <source>Pune</source>
    <destination>Italy</destination>
    <startDate>25/06/2017</startDate>
    <deliveredDate>05/07/2017</deliveredDate>
  </shipment>

    <shipment>
    <name>Aster</name>
    <shipmentId>88950075</shipmentId>
    <source>Italy</source>
    <destination>California</destination>
    <startDate>25/08/2017</startDate>
    <deliveredDate>06/09/2017</deliveredDate>
  </shipment>

  <shipment>
    <name>Aster</name>
    <shipmentId>88950075</shipmentId>
    <source>Japan</source>
    <destination>China</destination>
    <startDate>25/07/2017</startDate>
    <deliveredDate>29/07/2017</deliveredDate>
  </shipment>

  <shipment>
    <name>Vikrant</name>
    <shipmentId>98765240</shipmentId>
    <source>New york</source>
    <destination>Chennai</destination>
    <startDate>03/07/2017</startDate>
    <deliveredDate>10/07/2017</deliveredDate>
  </shipment>

  </catalog>

Vraag: Stel dat er een tekstvak en gebruiker voert een naam bv: Aster Hoe alle waarden die overeenkomen met de gebruiker af te drukken. voer. Kan iemand mij helpen in deze.

Hieronder is wat ik probeer: -

    function loadXMLDoc() {
 var xmlhttp = new XMLHttpRequest();
 xmlhttp.onreadystatechange = function() {
  if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
   myFunction(this);
  }
 };
 xmlhttp.open(GET, ShipmentDetails.xml , true);
 xmlhttp.send();
}

function myFunction(xml) {
  var x, i, txt, xmlDoc,val; 
  xmlDoc = xml.responseXML;
  txt = ;
  x = xmlDoc.getElementsByTagName(name);
  for (i = 0; i < x.length; i++) { 
    val= x[i].childNodes[0].nodeValue;
    if(val==Aster)
    alert(x[i].getElementsByTagName(source).childNodes[0].nodeValue);
  }
  //document.getElementById(result).innerHTML = txt;
}

Ik krijg een niet nader gespecificeerde fout.

De vraag is gesteld op 13/05/2018 om 02:06
bron van user
In andere talen...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more