Mapping waarden uit twee array in Ruby

stemmen
20

Ik ben benieuwd of er een manier is om te doen wat ik hieronder kan doen met Python, Ruby:

sum = reduce(lambda x, y: x + y, map(lambda x, y: x * y, weights, data))

Ik heb twee arrays van gelijke grootte met de gewichten en gegevens, maar ik kan niet schijnen om een ​​soortgelijke functie in kaart Ruby vinden, te verminderen ik heb gewerkt.

De vraag is gesteld op 06/08/2008 om 10:02
bron van user
In andere talen...                            


6 antwoorden

stemmen
2

De Array.zip functie voert een elementsgewijze combinatie van arrays. Het is niet helemaal zo schoon als de Python syntax, maar hier is een aanpak die u kunt gebruiken:

weights = [1, 2, 3]
data = [4, 5, 6]
result = Array.new
a.zip(b) { |x, y| result << x * y } # For just the one operation

sum = 0
a.zip(b) { |x, y| sum += x * y } # For both operations
antwoordde op 06/08/2008 om 11:15
bron van user

stemmen
1

Robijn een mapwerkwijze (aka collectmethode), die kan worden toegepast op elk Enumerableobject. Als numberseen matrix van getallen, de volgende regel in Ruby:

numbers.map{|x| x + 5}

komt overeen met de volgende regel in Python:

map(lambda x: x + 5, numbers)

Voor meer informatie, zie hier of hier .

antwoordde op 06/08/2008 om 11:21
bron van user

stemmen
5

In Ruby 1.9:

weights.zip(data).map{|a,b| a*b}.reduce(:+)

In Ruby 1.8:

weights.zip(data).inject(0) {|sum,(w,d)| sum + w*d }
antwoordde op 07/08/2008 om 00:22
bron van user

stemmen
14

@Michiel de Mare

Uw Ruby 1.9 voorbeeld kan verder worden verkort een beetje:

weights.zip(data).map(:*).reduce(:+)

Merk ook op dat in Ruby 1.8, als je ActiveSupport (van Rails) vereisen kunt u gebruik maken:

weights.zip(data).map(&:*).reduce(&:+)
antwoordde op 07/08/2008 om 00:29
bron van user

stemmen
0

Een alternatief voor de kaart die werkt voor meer dan 2 arrays zijn ook:

def dot(*arrays)
  arrays.transpose.map {|vals| yield vals}
end

dot(weights,data) {|a,b| a*b} 

# OR, if you have a third array

dot(weights,data,offsets) {|a,b,c| (a*b)+c}

Dit kan ook worden toegevoegd aan Array:

class Array
  def dot
    self.transpose.map{|vals| yield vals}
  end
end

[weights,data].dot {|a,b| a*b}

#OR

[weights,data,offsets].dot {|a,b,c| (a*b)+c}
antwoordde op 25/02/2011 om 23:31
bron van user

stemmen
0
weights = [1,2,3]
data    = [10,50,30]

require 'matrix'
Vector[*weights].inner_product Vector[*data] # => 200 
antwoordde op 09/01/2014 om 06:24
bron van user

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more