Reverse DNS in Ruby?

stemmen
17

Ik ben in een omgeving met veel computers die niet goed zijn geïnventariseerd. Kortom, niemand weet welke IP gaat met welk MAC-adres en welke hostname. Dus schreef ik het volgende:

# This script goes down the entire IP range and attempts to
# retrieve the Hostname and mac address and outputs them
# into a file. Yay!

require socket

TwoOctets = 10.26

def computer_exists?(computerip)
 system(ping -c 1 -W 1 #{computerip})
end

def append_to_file(line)
 file  = File.open(output.txt, a)
 file.puts(line)
 file.close
end


def getInfo(current_ip)
 begin
  if computer_exists?(current_ip)
   arp_output = `arp -v #{current_ip}`
   mac_addr = arp_output.to_s.match(/..:..:..:..:..:../)
   host_name = Socket.gethostbyname(current_ip)
   append_to_file(#{host_name[0]} - #{current_ip} - #{mac_addr}\n)
  end
 rescue SocketError => mySocketError
  append_to_file(unknown - #{current_ip} - #{mac_addr})
 end
end


(6..8).each do |i|
 case i
  when 6
   for j in (1..190)
    current_ip = #{TwoOctets}.#{i}.#{j}
    getInfo(current_ip)
   end
  when 7
   for j in (1..255)
    current_ip = #{TwoOctets}.#{i}.#{j}
    getInfo(current_ip)
   end
  when 8
   for j in (1..52)
    current_ip = #{TwoOctets}.#{i}.#{j}
    getInfo(current_ip)
   end
 end
end

Alles werkt behalve dat het niet een Reverse DNS vinden.

Sample output die ik krijg is dit:

10.26.6.12 - 10.26.6.12 - 00:11:11:9B:13:9F
10.26.6.17 - 10.26.6.17 - 08:00:69:9A:97:C3
10.26.6.18 - 10.26.6.18 - 08:00:69:93:2C:E2

Als ik dat doe nslookup 10.26.6.12dan krijg ik de juiste omgekeerde DNS, zodat blijkt dat mijn machine is het zien van de DNS-server.

Ik heb geprobeerd Socket.gethostbyname, gethostbyaddrmaar het werkt niet.

Elke begeleiding zal zeer worden gewaardeerd.

De vraag is gesteld op 06/08/2008 om 00:07
bron van user
In andere talen...                            


3 antwoorden

stemmen
8

Ik zou het uitchecken getaddrinfo. Als u de lijn te vervangen:

host_name = Socket.gethostbyname(current_ip)

met:

host_name = Socket.getaddrinfo(current_ip, 0, Socket::AF_UNSPEC, Socket::SOCK_STREAM, nil, Socket::AI_CANONNAME)[0][1]

De getaddrinfofunctie retourneert een matrix van matrices. U kunt er meer over lezen op:

Ruby Socket Docs

antwoordde op 06/08/2008 om 00:56
bron van user

stemmen
2

Dit werkt ook:

host_name = Socket.getaddrinfo(current_ip,nil)
append_to_file("#{host_name[0][2]} - #{current_ip} - #{mac_addr}\n")

Ik weet niet zeker waarom gethostbyaddrniet ook werken.

antwoordde op 06/08/2008 om 11:04
bron van user

stemmen
24

Vandaag heb ik ook nodig reverse DNS-lookup en ik heb zeer eenvoudige standaard oplossing gevonden:

require 'resolv'
host_name = Resolv.getname(ip_address_here)

Het lijkt erop dat het gebruik maakt van time-out die helpt bij het ruwe gevallen.

antwoordde op 04/04/2011 om 20:52
bron van user

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more