Onverwachte Application Crash

stemmen
0

Ik probeer een dienst-client applicatie (nog steeds het leren van deze) te creëren. Mijn toepassing crasht vanaf het begin en doesnt laat me iets te doen. Enig idee hoe het te achterhalen? Hier zijn mijn 2 klassen en het manifest bestand.

////////////////// 1. MainActivity.java //////////////////////

public class MainActivity extends Activity {

/** Messenger for communicating with the service. */
Messenger mService = null;

/** Flag indicating whether we have called bind on the service. */
boolean mBound;

/**
 * Handler of incoming messages from service.
 */
static class IncomingHandler extends Handler {
  private TextView mCallbackText;

  @Override
  public void handleMessage(Message msg) {
    switch (msg.what) {
      case MessengerService.MSG_SET_VALUE:
        mCallbackText.setText(Received from service: + msg.arg1);
        break;
      default:
        super.handleMessage(msg);
    }
  }
}

/**
 * Target we publish for clients to send messages to IncomingHandler.
 */
final Messenger mMessenger = new Messenger(new IncomingHandler());

public void sayHello(View v) {
  if (!mBound) return;
  // Create and send a message to the service, using a supported 'what' value
  Message msg = Message.obtain(null, MessengerService.MSG_REGISTER_CLIENT, 0, 0);
  try {
    msg.replyTo = mMessenger;
    mService.send(msg);
  } catch (RemoteException e) {
    e.printStackTrace();
  }
}

@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.main);
}

@Override
protected void onStart() {
  super.onStart();
  // Bind to the service
  bindService(new Intent(this, MessengerService.class), mConnection,
    Context.BIND_AUTO_CREATE);
  mBound = true;
}

@Override
protected void onStop() {
  super.onStop();
  // Unbind from the service
  if (mBound) {
    unbindService(mConnection);
    mBound = false;
  }
}

/**
 * Class for interacting with the main interface of the service.
 */
private ServiceConnection mConnection = new ServiceConnection() {
  public void onServiceConnected(ComponentName className, IBinder service) {
    // This is called when the connection with the service has been
    // established, giving us the object we can use to
    // interact with the service. We are communicating with the
    // service using a Messenger, so here we get a client-side
    // representation of that from the raw IBinder object.
    mService = new Messenger(service);
    mBound = true;
    /*try {
      Message msg = Message.obtain(null,
          MessengerService.MSG_REGISTER_CLIENT);
      msg.replyTo = mMessenger;
      mService.send(msg);

      // Give it some value as an example.
      msg = Message.obtain(null,
          MessengerService.MSG_SET_VALUE, this.hashCode(), 0);
      mService.send(msg);
    } catch (RemoteException e) {
      e.printStackTrace();
    }*/

  }

  public void onServiceDisconnected(ComponentName className) {
    // This is called when the connection with the service has been
    // unexpectedly disconnected -- that is, its process crashed.
    mService = null;
    mBound = false;
  }
};

}

/////////////////// 2. MessengerService.java ////////////////////////

public class MessengerService extends Service {

String ns = Context.NOTIFICATION_SERVICE;
NotificationManager mNM = (NotificationManager) getSystemService(ns);

/** Command to the service to display a message */
static final int MSG_SAY_HELLO = 1;
/** Command to the service to register a client */
static final int MSG_REGISTER_CLIENT = 1;
/** Command to the service to unregister a client */
static final int MSG_UNREGISTER_CLIENT = 2;
/** Command to the service to set a new value */
static final int MSG_SET_VALUE = 3;

static class IncomingHandler extends Handler {
  private ArrayList<Messenger> mClients = new ArrayList<Messenger>();
  private int mValue=0;

  @Override
  public void handleMessage(Message msg) {
    switch (msg.what) {
      case MSG_REGISTER_CLIENT:
        mClients.add(msg.replyTo);
        break;
      case MSG_UNREGISTER_CLIENT:
        mClients.remove(msg.replyTo);
        break;
      case MSG_SET_VALUE:
        mValue = msg.arg1;
        for (int i=mClients.size()-1; i>=0; i--) {
          try {
            mClients.get(i).send(Message.obtain(null,
                MSG_SET_VALUE, mValue, 0));
          } catch (RemoteException e) {
            // The client is dead. Remove it from the list;
            // we are going through the list from back to front
            // so this is safe to do inside the loop.
            mClients.remove(i);
          }
        }
        break;
      default:
        super.handleMessage(msg);
    }
  }
}

final Messenger mMessenger = new Messenger(new IncomingHandler());

public void onCreate() {
  mNM = (NotificationManager)getSystemService(NOTIFICATION_SERVICE);

  // Display a notification about us starting.
  showNotification();
  //handleMessage(msg);
}

@Override
public void onDestroy() {
  // Cancel the persistent notification.
  mNM.cancel(R.string.remote_service_started);

  // Tell the user we stopped.
  Toast.makeText(this, R.string.remote_service_stopped, Toast.LENGTH_SHORT).show();
}

@Override
public IBinder onBind(Intent intent) {
  Toast.makeText(getApplicationContext(), Binding.., Toast.LENGTH_SHORT).show();
  return mMessenger.getBinder();
}

private void showNotification() {
  // Set icon, scrolling text, etc
  int icon = R.drawable.asd;
  CharSequence tickerText = Hello!;
  CharSequence text = getText(R.string.remote_service_started);
  long when = System.currentTimeMillis();
  Context context = getApplicationContext();

  //Create notication with parameters
  Notification.Builder nFN = new Notification.Builder(context)
                        .setTicker(tickerText)
                        .setWhen(when)
                        .setSmallIcon(icon)
                        .setContentTitle(Test Notifications)
                        .setContentText(text)
                        .setAutoCancel(true);

  // The PendingIntent to launch our activity if the user selects this notification
  PendingIntent contentIntent = PendingIntent.getActivity(this, 0, new Intent(this, MessengerService.class), 0);
  nFN.setContentIntent(contentIntent);

  // Send the notification.
  Notification n = nFN.build();
  mNM.notify(R.string.remote_service_started, n);
}

}

/////////////////// 3. Kennelijk //////////////////////////// /////////

<manifest xmlns:android=http://schemas.android.com/apk/res/android
package=com.praktiki.services.messenger
android:versionCode=1
android:versionName=1.0 >

<uses-sdk
  android:minSdkVersion=16
  android:targetSdkVersion=15 />

<application
  android:icon=@drawable/ic_launcher
  android:label=@string/app_name
  android:theme=@style/AppTheme >

  <service 
    android:name=.MessengerService
    android:process=:remote
     />

  <activity
    android:name=.MainActivity
    android:label=@string/title_activity_main >
    <intent-filter>
      <action android:name=android.intent.action.MAIN />

      <category android:name=android.intent.category.LAUNCHER />
    </intent-filter>
  </activity>
</application>

De vraag is gesteld op 11/07/2012 om 14:38
bron van user
In andere talen...                            


1 antwoorden

stemmen
0

Ik denk dat je bent vergeten te initialiseren TextViewdie u gebruikt:

mCallbackText.setText("Received from service: " + msg.arg1);

De rij boven zou veroorzaken NullPointerExceptionals het niet over een echte veld, dus voeg de volgende regel toe aan onCreate(Bundle):

mCallbackText = (TextView) findViewById(R.id.my_textview);

Bewerk:

Kras dat, moet u deze doorgeven aan uw Handler in een weg van uw keuze.

antwoordde op 11/07/2012 om 14:41
bron van user

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more